MBL 14/8

Höstens första MBL-träff med företaget är avverkad. I stort mest information från de olika avdelningerna:

  • Planeringen meddelar att 18 LF slutat sedan övertagandet i december samt att ytterligare 4 stycken gått till andra uppdrag inom MTR. Totalt är vi just nu 322 egna lokförare samt 16 inhyrda. MTR uppskattar behovet för T18 till 345 lokförare. Antalet som lämnat sin tjänst ligger i nivå med prognosen som för 2017 är att 24 LF slutar under helåret. Vi fick se övertidsuttaget per vecka under sommaren och resultatet ligger  mellan 110 och 300 timmar per vecka – vilket motsvarar 3-5 turer per dag cirka i snitt på lokförarsidan.
  • Säkerhetsavdelningen meddelar att sommaren varit relativt lugn. Förutom brandlarmen på SCI så lyftes en händelse med en lastbil som fastnad mellan bommarna i Ssä fram. Under oktober ska säkerheten belysas lite extra och Säkerhetsavdelningen kommer ut för att träffa åkande personal vid några tillfällen.
  • Lönechefen informerade om att MTR i samarbete med försäkringsbolaget Skandia kommer att erbjuda kompletterande försäkringar för sin personal. En tremånaders gratisperiod initieras i september för att gälla sista kvartalet -17. Mer info om vilka försäkringar det gäller samt hur mycket de kostar kommer att delges under september månad.
  • Ny Områdeschef för Lokförare är nu tillsatt efter att Anders Nordin slutat sin tjänst under sommaren. Det blir Kim Widegrip som får tjänsten. Kim har en bakgrund inom tunnelbanan och kommer senast från en tjänst inom stationssidan på MTR men har även arbetat som chef för bl.a tunneltågförarna och gruppcheferna där fick vi veta. Vi hälsar Kim välkommen till pendeln och hoppas på ett gott samarbete framöver.

På eftermiddagen var det meningen att vi skulle träffa förhandlingschefen och fortsätta där vi slutade innan semestrarna. Vi har inte avslutat de lokala avtalsförhandlingarna ännu även om uppgörelsen om löner tecknades i juni. Tyvärr så blev dagens förhandling inställd. Nytt datum är idag inte satt. Nästa mbl är planerad till 28/8.

Kommentarer inaktiverade.