Gångtider Sci

Att ni skriver rapport när ni missar er passresa p g a att gångtiden är för snålt tilltagen är jättebra! Det hjälper oss i kommande förhandlingar med MTR angående att gångtiderna inte räcker till.

Vad många missat är vikten av att även skriva rapport då gångtiden på 7 resp 8 min vid avbyte inte stämmer med verkligheten. Vi ska inte tulla på avbytestiden när vi ska byta av ett tåg! Kolla på din tur: Börjar gångtiden exvis 6.49 och slutar 6.57 så är det den ni ska klocka. Minutrarna därutöver är avbytestid! Avbytestiden när du ska mot Söc blir i exemplet ovan från 6.57 till 7.01.

Räcker inte gångtiden och du börjar nalla på avbytestiden men ändå får iväg tåget i tid måste du alltså skriva rapport! Annars kan vi aldrig påvisa att våra gångtider inte räcker. För den som inte vet det så är de första två av de fyra minuter vi har i avbytestid inställelsetid. Då ska vi vara på plats! De sista två minuterna är tid för rapportering från avgående förare.

Hjälp till med detta, annars får vi aldrig någon ändring!

 

Kommentarer inaktiverade.