Svenska Dagbladet

Jag har mottagit flertalet frågor och synpunkter efter den artikel i Svenska Dagbladet förra helgen där jag blev citerad med följande text Många trodde att det skulle bli dåligt med MTR, för de hade hört rykten från tunnelbanan. Men så dåligt blev det inte”.

Jag tror att de allra flesta av våra medlemmar har förmågan att bilda sig en egen uppfattning i frågan utan att jag i förklarande ordalag går igenom bakgrunden till uppkomsten av citatet ovan utifrån att ni antingen känner mig eller känner till det arbete som jag och klubben utför – alltid med medlemmarnas bästa för ögonen.

Jag blev uppringd av en reporter på tidningen som ”hade hört att upp till en tredjedel av lokförarna slutat på pendeln för att villkoren blivit så dåliga på MTR”. Ingången till artikeln var alltså att vi på pendeln drabbats av omfattande försämringar och att det lett till att en tredjedel av styrkan lämnat för andra jobb.

Det stämmer inte. Vilket jag påtalade för reportern. Jag pratade omkring en halvtimme med henne i telefon samt hade även sms-kontakt. Inte någon gång blev jag tillfrågad om hon kunde citera mig eller fick presenterat vad hon ämnade skriva. Men det är egentligen skit samma. För hennes story håller inte.

Vad är fakta? När det blev känt att MTR vunnit kontraktet och att Stockholmståg inte skulle få fortsätta så blev många oroliga. Det befarades att villkoren för de anställda skulle försämras, att vårt lokala avtal skulle sägas upp, att schemaläggningen skulle förändras. Omkring ett fyrtiotal lokförare valde att antingen gå till andra arbetsgivare, gå i pension eller sluta av annan orsak – INNAN MTR TOG ÖVER. Prognosen för helåret var att 18 personer totalt skulle lämna 2016, det blev drygt det dubbla.

Nu är vi fortfarande inne på första året med MTR som arbetsgivare och kan ännu inte summera personalrörligheten för helåret men vad det verkar just nu så ligger vi nära prognosen om att 24 lokförare under 2017 kommer att lämna företaget. Vi har alltså ett fortsatt utflöde av personal men det ligger väsentligt lägre än för 2016. Vid inrangeringsförhandlingarna försvarade klubben framgångsrikt vårt lokala avtal och vi behöll våra villkor. Vi har kvar våra scheman, våra arbetstidsregler och har sett till att även nyanställda tjänar in de extra ledighetsdagar (stågdagar) som vi gamlingar redan har. I år har vi dessutom höjt upp och jämnat ut våra löner mot det andra facket för både förare och tågvärdar/stationsvärdar.

Våra villkor och avtal är intakta. Att personal slutar kan bero på många orsaker men att det pågår någon typ av avtalsdumpning stämmer inte. Är allt guld och gröna skogar? Nej långt därifrån men det var det å andra sidan inte heller under Stockholmståg. Det ligger i en arbetsgivares natur att försöka tjäna pengar genom att kapa kostnader, effektivisera och trycka tillbaka de anställdas ersättningar där det så går. Det ligger i fackets natur att arbeta för bibehållna eller bättre villkor och högre ersättningar för sina medlemmar. Det är ingenting konstigt i det.

Vi har många frågor där vi inte tycker lika med arbetsgivaren, precis som tidigare.

Är MTR då en sämre arbetsgivare är vad Ståg var? 

Ja, eller nej beroende på vem du frågar och hur du frågar. Det är inte så enkelt att det går att jämföra rakt av i alla avseenden heller. Det är ett nytt kontrakt efter en ny upphandling med olikt innehåll och olika ersättningsmodeller. Det som jag personligen kan känna är att MTR känns större, mer opersonligt och att det hittills varit dålig ordning och reda från arbetsgivarens sida när det gäller interna rutiner och beslut. Kontaktvägarna har inte varit tillräckligt kommunicerade och kända, personer har inte haft klart och tydligt mandat att ta beslut och separationen mellan administration och produktion har lett till svårigheter som vi inte hade under Ståg när alla fanns tillgängliga i samma korridor. Vinsten med att flytta ut centrala funktioner till DN-skrapan känns begränsad när effekterna blir en förstärkt ”vi och dom känsla”.

Flera frågor har dragits i långbänk under året (skorna, uniformen, surfpott/telefon/platta, lokaler mfl) och vi kom inte till någon konsensus gällande gångtider ned till Sci. Utformningen av de slumpmässiga drogtesterna som ska komma igång nu till hösten är vi ännu inte heller överens om. Vi har fått en ny företagshälsovård som i vårt tycke agerar väldigt märkligt och kommer med egna tyckanden och rena hittepå regler. Skyddsombuden gör ett jättejobb i närapå ständig motvind och får armbåga sig in i rum där de har laglig rätt (och krav!) på att medverka.

Nu närmast på tur ska vi sätta oss ned tillsammans med ag och ta fram ett nytt grupp-paket för T18. Sedan så är det alla ”vanliga” mbl-frågor där både vi och arbetsgivaren vill komma till tals.

Det finns att göra helt enkelt. Det är då jäkligt viktigt att vi har bra företrädare som står upp för kollektivet, många gånger är det obekvämt och mycket av arbetet görs vid sidan om den vanliga tjänstgöringen på ens egen fritid. Men om vi inte har personer som engagerar sig så kommer våra villkor verkligen att åka ned i källaren på sikt. Lägg därför gärna en extra minut och tänk en tanke till innan ni sprider vidare något som ni ”hört i fikarummet”. Vi behöver rikta energin utåt, mot arbetsgivaren och inte använda den till att gå bananas i Facebook- gruppen.

Vi ses därute

Kristoffer

 

Kommentarer inaktiverade.