Angående information från ett annat fackförbund

Ett annat fackförbund på MTR har riktat kritik mot Seko Lok Pendeln. Det gäller bland annat vår uppgörelse om att skapa en 8/6-anställningsform för att jämna ut löneskillnaderna och få lika betalt för lika arbete, samt hur vi har disponerat löneutrymmet under avtalsperioden. Texten innehåller en hel del felaktigheter som vi vill besvara. Den citeras i orginalutförande nedan, och finns att läsa i sin helhet här.

“Löneavtalet är i hamn som vi tidigare meddelat dock har vi avvaktat med att skriva på då Seko inte varit klara och deras yrkanden har varit samma lön som oss. Pendelklubben lyckades ta av potten och fördela så det inte kostade något men för Seko lok blev det dyrt.”

Det blev inte “dyrt”. Efter nuvarande avtalsperiod går våra medlemmar ekonomiskt plus tack vare uppgörelsen vi har slutit med MTR, eftersom vi nu har utjämnat förarlönerna och får lika betalt för lika arbete oavsett facktillhörighet. Den som slutar inom treårsperioden kommer på grund av senareläggningen av lönehöjningen visserligen inte att tjäna lika mycket på uppgörelsen som om vi låtit bli att utjämna lönen, men alla som jobbar minst avtalsperioden ut kommer istället att tjäna på uppgörelsen. Det handlar om samma typ av långsiktighet som när vi vill placera så mycket pengar som möjligt i sista lönesteget – det är bättre för våra medlemmar att få så mycket betalt som möjligt i det lönesteg de kommer att befinna sig i under längst tid.

“Vi hade av taktiska själv lagt den så kallade överlön potten på förarna i år detta för att gapet skulle bli större och MTR inte skulle vilja ge dem samma lön och här kom Sveko  in och gjorde upp på ett skrämmande vis. För att få skillnaden på 83 kr ca femtiolappen efter skatt så sålde man rätten att få retroaktiv lön och går först upp i lön 1 Augusti något som kostar ordentligt för deras medlemmar men det räckte inte med det de sålde ut HELA kollektivet genom att sälja ut vårt gruppval och ancienniteten. Man gick med på att alla nyanställda inte omfattas av anciennitet eller gruppval och får gå direkt in på en guld grupp som 8-6 SKANDAL helt enkelt, i alla år har man skrikit sig röda om hur viktigt det är med anciennitet men för att få en femtiolapp så var man villig att sälja sig , det är tydligt att det är inte svårt för arbetsgivaren att köpa dem.”

Vi har inte “sålt ut” gruppvalet eller ancienniteten. Att vi har gått med på att MTR kan använda en anställningsform baserad på 8/6-schema påverkar inte det befintliga systemet med inplaceringsdatum och gruppval. Systemet är fastslaget i kollektivavtalet och gäller fortfarande. De som blir anställda i 8/6-formen sorteras in som vanligt i den befintliga anciennitetslistan, men deltar inte i det ordinarie gruppvalet.

“Detta kommer få stora effekter på oss som jobbar kvar enligt det gamla då vi förhandlar grupper varje år så kommer MTR säkerligen att tycka att de har för många 8-6 och vilja ta bort våra grupper och varför ska nyanställda få gå förbi de som jobbat här ett par år?”

Det finns ingen anledning för MTR att vilja plocka bort 8/6 ur gruppvalet och detsamma gäller oss. Det finns inget som hindrar att vi kan komma överens med MTR om att till och med utöka mängden rader med 8/6-schema i gruppvalet. I dagsläget har vi dessutom flera inhyrda förare som arbetar hos oss på 8/6-scheman, men vars villkor och löner i stora delar är bortom vår kontroll. Hur kan det vara sämre att dessa förare blir anställda hos MTR och får ta full del av våra avtal, villkor och fackliga gemenskap?

“Enligt Seko kan man säga upp sig och söka den nya tjänsten, det är ju helt galet.”

Det stämmer inte att den som vill byta till en 8/6-anställning behöver säga upp sig och sedan söka en ny tjänst – vi har aldrig påstått något sådant heller. Det går bra att, efter överenskommelse med arbetsgivaren, byta anställningsform till 8/6 för den som vill. Den personen behåller dessutom sin anciennitet ifall hen skulle vilja eller behöva byta anställningsform senare och återigen delta i gruppvalet.

“År 2013 gjorde vi grupp 36 som bara ST kunde gå på och det blev det rammaskri om men nu gör de alltså något som är hundra gånger värre. Jag har svårt att finna ord för jag blir så förbannad att man så lättvindigt säljer ut avtalet och något som kommer beröra oss rejält. Vi har alltså fått en ny kår hos oss som inte behöver oroa sig om gruppval i framtiden utan de får det de vill och vi kommer få ta skiten.”

Återigen: Den som vill eller behöver har möjlighet att byta anställningsform. Ordinarie gruppval med anciennitet gäller fortfarande och förhandling av grupper och turlistor ska ske precis som vanligt.

“Så fråga din Seko kollega om det var solidariskt gjort. På tal om solidaritet så skriver de som vanligt en massa skit om oss och nu var det att vi tog pengar från överlöner till förarna, i alla år har vi gett denna pott till städ, station eller tågvärdar så jag ser inget konstigt i att lägga som i detta fall 27 kr på förarna, något de borde vara tacksamma för då de fick ta del av detta. Men solidaritet gillar de säga att de står för men även i år så frågade Pendelklubben om de kunde bidra till deras pott och fick samma svar de alltid gett ett stort NEJ, så lojaliteten emellan dessa klubbar är ju nada.”

Pendelklubben får i dagsläget alla pengarna från överlönerna (alltså den “frysta” lönen för en person som av någon anledning bytt tjänst, men fått behålla sin gamla, högre lön), även om dessa ofta härstammar från våra medlemmar i grunden. Orsaken? Den person som genererar pengar till den “pott” som ska fördelas i löneförhöjning på en yrkesgrupp, bör rimligen alltid få dem lagda i potten för den yrkesgrupp hen tillhör. Det är därför det är uppseendeväckande att en fackklubb så självklart tycker sig kunna ta överlönerna och lägga dessa på förarna: Pengarna genereras i princip aldrig av någon som jobbar som förare.

“Summa kardemumma Seko lok har samma lön som oss från 1/8 men sålde ut avtalet samt får inget retroaktivt. Seko Pendelklubb får nästan samma ca 22 kr mindre än oss men får sin lön retroaktivt. Så vem var smartast?”

Återigen: Vi har inte “sålt ut” avtalet. Överenskommelsen gällande 8/6-anställningar finns att läsa här, för den som vill.

När det gäller Pendelklubben så har de inte något att “betala”, då de inte gjorde någon uppgörelse med MTR om att jämna ut lönerna mot medlemmar i ett annat fackförbund som tjänar bättre. Avståndet mellan lönerna på tåg- och stationsvärdssidan krympte ändå. Detta då det andra fackförbundet valde att ta den del av tåg- och stationsvärdarnas lönepott som härstammade från överlöner och lägga denna på förare (istället för att lägga pengarna där de rimligen hörde hemma). Det här var en del i en strategi från deras sida, där de ville befästa och utöka löneskillnaden mot Seko Lok Pendelns medlemmar. I slutändan gick våra medlemmar ändå upp på samma lön som deras egna, samtidigt som Pendelklubbens medlemmar knappade in lönemässigt utan att behöva öka löneutrymmet på något sätt.

Den som är intresserad hittar mer information om uppgörelsen med MTR här, samt frågor och svar i ämnet som vi försöker samla här.

Kommentarer inaktiverade.