Frågor och svar om de nya lönerna

Det har inkommit flera frågor om uppgörelsen som Seko Lok Pendeln tecknat gällande löner för 2017. Vi ska här svara kort på de vanligaste:

Fråga: Varför får jag inte löneförhöjning retroaktivt från den 1 maj?
Svar: Inför förhandlingen gick de olika förbunden in med olika löner. ST hade 55 kronor mer per månad i slutlönesteget. Ett glapp som växt i det fall att vi inte kunnat göra en uppgörelse med MTR. Genom att fördröja utbetalning av de nya lönerna från maj till augusti så jämnar vi ut kostnaden i 3-årsperioden så att det inte kostar mer för arbetsgivaren. Vi avstår löneökning under maj, juni och juli för att sedan landa på en högre lön från och med första augusti. Den lönen är 83 kronor högre än vad den annars skulle ha varit. Ny slutlön blir 38.862 istället för 38.779 som det annars blivit.

Att differensen ökat från 55kr till 83kr beror på att ST lade de extrapengar som deras överlöner genererar (chefer eller lokförare som blivit omplacerade till tågvärd eller stationsvärd  och som omfattats av löneskyddet) på slutlönesteget för förare. Eftersom ST inte har speciellt många medlemmar i slutlönesteget så innebar det 27 kronor upp på tariffen. Seko har också en del överlöner men dessa pengar ligger i Pendelklubbens lönepott och är inte tillgängliga för oss annat än om Pendelklubben skulle tycka att det vore en bra idé att trycka upp förarlönerna på bekostnad av tågvärdar och stationsvärdar likt ST tyckte.

Fråga: Jag har hört/räknat ut att det tar 5-år att tjäna in det vi försakar på de första 3 månaderna?
Svar: Fel. Det tar 3 år. Sedan är det plus varje månad därefter för all framtid. Se frågan ovan för utvikning.

Fråga: Får jag verkligen ut mina 2,1%?
Svar: Det är ett centralt 36 månaders avtal i botten som ska ge löneökningar på totalt 6,5% under 3 år. 6,0 procent ska tas ut som löneökning, 0,4 procent som extra avsättning till pension och 0,1 procent ska betala för den omställningsförsäkring ”Loss of License” som vi blivit överens om. Uppgörelsen lokalt innebär att vi fortfarande får ut den centrala potten under 3 års perioden. Därefter så har vi ett läge där vi varje månad tjänar pengar i och med att vi förhandlat upp våra löner med 0,2% utöver den centrala potten.

Fråga: Vad är det här om 8/6?
Svar: Avtalet som tecknats innebär en merkostnad för arbetsgivaren efter 3-årsperioden. Genom att öppna upp för en ny form av anställning, så kallad 8/6 eller 7/7 så är tanken att MTR ska kunna rekrytera förare utifrån landet som kan ersätta en del av de inhyrda förarna. Om det fungerar så sparar företaget pengar eftersom det är billigare att ha egen personal än att hyra. Det är också en fördel för oss att ha egen personal eftersom den personalen kan vara med i vår klubb och då bygga vår lokala fackliga styrka.

Fråga: Vilken effekt får avtalet om 8/6 för mig som redan är anställd?
Svar: Ingen alls. Vi är överens med MTR om att fortsätta med 8/6 grupper även i vårt vanliga gruppval. Det finns ingen motsättning.

Fråga: Jag kom inte in på 8/6 i gruppvalet pga att jag ligger långt ned på anciennitetslistan och nu ska företaget anställa förare som är garanterade 8/6 redan från början?
Svar: Avtalet som tecknats möjliggör att anställda med ”vanlig” anställning byter till 8/6 i det fall att BÅDE företag och den enskilde vill. Om så sker så ligger ancienniteten kvar men föraren deltar inte längre i gruppvalet. Alla övriga villkor gäller som vanligt.

Fråga: Ska alla nyanställda gå på 8/6 nu?
Svar: Nej. 8/6 är ett komplement  till den vanliga anställningen och ingenting som är tänkt att ersätta normal anställning. Den har kommit till för att kunna locka förare från andra orter än Stockholm.

Fråga: Vad är skillnaden på en 8/6 grupp i gruppvalet och att vara anställd på 8/6?
Svar: 8/6 grupperna som vi har idag bryter mot lokalt kollektivavtal. Enligt avtalet får det maximalt läggas ut 5 arbetsdagar i följd. Genom att öppna upp för en anställning på 8/6 så har Seko Lok Pendeln accepterat ett permanent undantag från den regeln. Det har vi inte gjort för 8/6-grupperna som går att välja i gruppvalet. Om vi inte skulle vilja ha 8/6 längre som schema så kan vi enkelt och ensidigt bara säga nej till att göra sådana grupper. Den möjligheten finns inte om personen är anställd på 8/6. Som jämförelse kan sägas att de inhyrda förarna av naturliga skäl har ett avtal som möjliggör arbete 8 dagar i följd. Annars skulle det inte fungera. Genom denna anställning kan MTR skippa omvägen via inhyrningsfirman (i bästa fall) och lägga ut 8 dagars arbete direkt på den egna anställde.

Fråga: Vilka får jobba 7/7? Det är ju ännu bättre än 8/6 – varför jobbar vi inte så redan nu?
Svar: Det är inte valbart huruvida lokföraren själv vill jobba 7/7 eller 8/6. Att 7/7 står med i texten är för att lämna en öppning i det fall att ett schema kan konstrueras tillräckligt effektivt för att få ut arbetstiden på endast 7 dagar.

Fråga: Hur blir det med de 8/6-grupper som redan finns, kommer de att minska i antal nu?
Svar: Nej. Det finns ingen anledning för varken oss eller MTR att plocka bort 8/6-grupperna, så länge det finns täckning för dem. Gruppvalet är ett nollsummespel för arbetsköparen – de är intresserade av att fylla samtliga dagar med så många förare som behövs och varken tjänar eller förlorar på ifall det går att lösa med en specifik form av grupp.

Fråga: Vad händer med ancienniteten om jag byter anställningsform och bara jobbar 8/6?
Svar: Absolut ingenting. Den allmänna (och felaktiga) uppfattningen tycks vara att ancienniteten skulle ”frysas”, men så är det inte. Den som går på 8/6-anställning fortsätter tjäna anciennitet precis som alla andra. Du deltar dock inte i gruppvalet, så din anciennitet kommer inte att spela någon roll för din schemaläggning.

Fråga: Varför tillfrågades inte medlemmarna innan Seko Lok tog det här beslutet? Det är ju medlemmarna som är Seko Lok!
Svar: Styrelsen gör den här typen av förhandlingar med klubbens mandat i ryggen. Det innebär dock inte att vi ska strunta i att stämma av våra medlemmars åsikt eller fråga dem om råd, och möjligen finns anledning att vara självkritisk i det här fallet. Samtidigt hade vi inte gjort den här uppgörelsen om vi inte trodde att den var värd det – våra medlemmar går ekonomiskt plus ”för all framtid” efter den här avtalsperioden, och för att få detta gick vi med på att MTR kan erbjuda en anställningsform med en (1) klausul (den om maximalt antal arbetade dagar i rad) bortplockad ur avtalet – detta så att MTR har något att locka förare, främst bosatta utanför länet, med.

Fråga: Varför blev det just den här formen av uppgörelse? Fanns det verkligen inga andra sätt att utjämna lönerna på?
Svar: Efter att de centrala förhandlingarna är klara, är det upp till arbetsköparen att vara samarbetsvillig för att vi ska kunna vinna flera saker lokalt. De förhandlar inte under något tvång att säga ja till saker utöver det som förhandlats fram centralt, oavsett hur vettigt eller strategiskt det skulle vara för dem. MTR var redan tidigt i förhandlingarna väldigt bestämda med att vi skulle behöva avstå från någonting för att jämna ut förarlönerna mot det andra fackförbundet på arbetsplatsen. För MTR handlade det, lågt räknat, om extra kostnader på flera miljoner sett över hela kontraktsperioden med SL. När vi kunde komma överens om att få de pengarna lagda i lön på våra medlemmar mot att vi öppnade upp för att en (1) regel kan skrivas bort när någon erbjuds en nyanställning, så ansåg vi att det var en uppgörelse som gynnade oss.

Fråga: Varför hjälper Seko Lok MTR att få tag på lokförare på det här sättet? MTR har ju hela tiden vägrat att samarbeta med facket – så varför ska vi ställa upp nu? Ge oss en ordentlig löneförhöjning istället så blir det säkert inga problem att hitta förare.
Svar: Frågan är om det är så enkelt att lön verkligen är allt. Visst, vi strävar efter att våra medlemmar ska få högsta möjliga livslön (fokus på sista lönesteg, mm.), men att kunna erbjuda komprimerad ledighet kan i sig vara något som lockar nya förare – något som den som sökt ströledigt, komptid, FV-dag eller motsvarande redan vet att vi behöver. I första hand ska den här uppgörelsen ses i ljuset av de inhyrda förare som redan idag jobbar hos oss och går på 8/6-schema, men inte fullt ut får ta del av våra villkor och löner. Det är bättre om dessa ersätts av förare som faktiskt är anställda av MTR – de faller då helt inom vårt avtal och bidrar till den kollektiva styrkan på arbetsplatsen. Uppgörelsen riktar sig för övrigt främst till de som bor utanför Stockholms län. Det antas att en av orsakerna till att dessa förare inte tar anställning hos MTR redan idag är att de inte kan eller vill flytta till Stockholm – något som MTR vill råda bot på genom att erbjuda ett ”pendlingsvänligare” schema. Ordinarie anställning ska dock fortfarande vara grunden och kommer finnas kvar parallellt med möjligheten att anställa på 8/6-form.

Fråga: Det skapas en ny anställningsform som känns hotfull för oss som är anställda idag, bara för några futtiga tior i löneökning.
Svar: Det är inte en ”löneökning på några futtiga tior”. Det är en större livslön för alla de som kommer jobba hos MTR längre än vad den nuvarande avtalsperioden sträcker sig. Att anställningsformen skulle hota oss som redan jobbar på MTR är långsökt: Dels har vi möjlighet att säga upp överenskommelsen, dels kan den som verkligen vill gå på ett 8/6-schema byta till det som anställningsform utan att tappa sin anciennitet.

Fråga: Gäller den nya anställningsformen alla som söker jobb, alltså även de som bor i Stockholm, eller bara för de som kommer utifrån landet?
Svar: Alla lokförare oavsett bostadsort är möjliga att anställa på 8/6. Det är också möjligt för den som redan är anställd att byta anställningsform. Det innebär inte en uppsägning och nyanställning om så skulle ske, och det finns heller ingen vettig anledning för vare sig arbetsköpare eller fack att inte godkänna ett sådant byte.

Fråga: Kommer dessa 8/6:are att få en egen grupp med egna turer?
Svar: Eftersom gruppval och turlisteförhandling ska ske som vanligt, är den enda praktiska lösningen för 8/6-anställda att dessa går på månadsutskrivning eller motsvarande för sitt schema – likt hur det funkar för de inhyrda förare som jobbar 8/6 på MTR redan idag.

 

Vi uppdaterar det här inlägget löpande varefter fler frågor kommer in.

Kommentarer inaktiverade.