Klart med nya löner för 2017

Seko Lok Pendeln har nu förhandlat löner och tillägg för 2017 med arbetsgivaren. Vi hade förutom justering av löner flera andra yrkanden som vi publicerat tidigare på hemsidan. Nu är vi färdiga med lönerna och är eniga om att fortsätta diskussionen om övriga yrkanden efter semestern den 14/8 när ordinarie MBL-träffar kommer igång igen.

Centralt utrymme för året var 2,1 %. Ett av våra yrkanden var att nå enhetliga löner för tarifflönerna – vi hade en situation sedan ett antal år tillbaka där lokalkonkurrenten ST fick med sig ett högre centralt påslag om 0,15% som sedan gav olika löner beroende på facktillhörighet. Det är i och med årets förhandling utjämnat och löner och tillägg befinner sig från och med 1/8 2017 på samma nivå igen. För att uppnå denna utjämning som innebär en kostnad för arbetsgivaren så har Seko Lok och MTR kommit överens om att senarelägga uppräkningen av löner och tillägg för Seko-anslutna lokförare till 1:a augusti. Vi avstår alltså den löneökning som skulle gett oss ny lön redan i maj för att sedan ha en något högre lön än vi annars skulle nått från hösten och framåt. Seko Loks medlemmar som har individuell lön SAMT elever under utbildning får sin löneökning redan från 1/5-2017. Ny lön kommer att utbetalas retroaktivt på julilönen.

Genom förfarandet med tarifflönerna beskrivet ovan blir det kostnadsneutralt i perioden för arbetsgivaren för att sedan ticka pengar därefter och för all framtid. För att komma överens behövde vi därför hitta en lösning där vi på något sätt ”betalar” för den framtida kostnad som företaget drar på sig. Eftersom vi är ett stort kollektiv så handlar det om flertalet miljoner under kontraktstiden – något som MTR inte var beredda att bjuda på utan att få något tillbaka.

Seko Lok har därför tecknat en överenskommelse som syftar till att på sikt minska behovet av inhyrda lokförare och istället möjliggöra anställning av fler egna lokförare. Överenskommelsen innebär ett permanent avsteg från arbetstidsregeln om maximalt 5 dagars arbete i rad. Nyanställda lokförare som anställs utfifrån denna överenskommelse kommer att schemaläggas permanent på 8/6 alternativt 7/7. Dessa lokförare kommer att ha samma lön och villkor som alla andra men inte delta i gruppvalet. Genom detta upplägg så kan MTR garantera nyanställda plats på varannanveckas-schema och förhoppningen är givetvis att kunna rekrytera lokförare som bor på annan ort.

Länk till ny Lön2017

Länk till överenskommelse om 8:6

Kommentarer inaktiverade.