MBL 12 juni

Idag var vi på plats för en MBL-information i DN-skrapan. Vi kan rapportera följande:

  • Verksamheten har nu pågått i 6-månader och den inledande fasen av avtalet är nu till ända. Från och med nu är en större del av ersättningen beroende av incitament för att falla ut. I klartext så kan det bli väldigt kostsamt att inte följa uppsatta mål avseende kundnöjdhet och punktlighet.
  • På underhållssidan har det hållits först lokala sedan centrala förhandlingar med anledning av att MTR ser över organisationen och drar ned på personal. 174 personer idag ska bli 137 i den nya organisationen som ska vara på plats redan till den 1/7. Totalt beräknas 22 personer bli övertaliga och ambitionen är att majoriteten av dessa ska kunna erbjudas andra jobb inom antingen MTR koncernen eller inom Euromaint.
  • Den egna punktligheten låg i senaste mätningen på 99,1% vilket är en mycket bra siffra.
  • Utbildningen nere i Citybanan närmar sig nu slutet och går in på sista veckan. Ett ”uppsamlingspass” för de som inte fått chansen ännu ska hållas den 19 juni – sedan så ska alla ha fått utbildningen. Idag står även ett informationsrum klart i Citykontoret samt ett i Söd där det går bra att gå in och fräscha upp sina kunskaper inför tunnelstarten. PFA-tablå samt dokumentation kring denna finns tillgänglig.
  • MTR vill storsatsa på SÖD som stationeringsort. Den kommande ökningen av trafiken inför T18 gör att det kommer att bli trångt om utrymmet i City. För att få bättre förutsättningar och möjliggöra ett bra schemaläggande vill MTR nu stationera totalt 80 LF samt 80 TV i SÖD. Gärna redan till T18. I ett första skede väljer MTR nu att hänvisa ned de inhyrda förarna till SÖD (start 21/8) för att sedan inrikta sig på att få frivilliga att flytta ned från CST. MTR är nu intresserade av att höra vad som krävs (personalens förväntningar) för att få ned personal till SÖD. För att få plats med all ny personal så ska hela stationshuset användas och bottenvåningen som förr härbärgerade en väntsal och en kiosk ska renoveras och ställas i ordning som personallokaler. I det arbetet kommer skyddsombuden att vara delaktiga. Vi hoppas i samband med detta även kunna få till utrymme för permanent facklig verksamhet i SÖD likt vi har idag på CST.
  • PFA-operatör – förstärkning vid tunnelöppning. PFA-väggarna lider av brister och barnsjukdomar. För att säkerställa att det fungerar som tänkt och att alla dörrar öppnas som de ska så förstärker MTR med hjälp av inhyrd personal. Personalen som hyrs in ska tjänstgöra på plattformen och tjänstgöra hela trafikdygnet. Det blir treskift och totalt så kommer 65-70 personer att efter en kortare utbildningsinsats tjänstgöra. Hur länge de blir kvar beror på hur tillförlitligheten i systemet utvecklar sig. Det kan bli en vecka eller ett år. Trafikförvaltningen får stå för kalaset.

Kommentarer inaktiverade.