Lokala förhandlingar startar nästa vecka

Planen är att starta de lokala förhandlingarna nästa vecka. Ambitionen är att de nya lönerna och retroaktiv lön från 1 Maj ska kunna betalas ut på julilönen.

Styrelsen presenterar här klubbens yrkanden i årets förhandlingar. Inga yrkanden från MTR har ännu inkommit.

– Utjämning av tarifflönerna mellan de olika förbunden.

Lika lön för lika arbete

– Förstärkt skydd för FV-dagen.

Ledigheten ska likställas med en FP-dag och ska omfatta 24+12 timmar. 19/05 skyddet ska gälla även för FV-dagen

– Lösning för att behålla medarbetare som närmar sig pensionsålder

Vi ser att en del medarbetare väljer att gå hem tidigare än 65. Det är av vikt att behålla lokförarna så länge som möjligt, särskilt med rådande personalläge. Vi föreslår en lösning där lokförarna ges möjlighet att från 62 års ålder arbeta deltid – 80% med ersättning motsvarande 90% av lönen och med 100% pensionsavsättning.

– Villkor för handledare

Vi vill ha in text i avtalet som reglerar handledarnas arbete. Detta för att undvika godtycke och skapa ordning och reda för denna viktiga resurs.

Grunderna som behöver slås fast i avtal:

– 1 handledartillägg per elev och tur (dygn). Även avrostning genererar handledartillägg

– Planering av elevåkning ska ske i samband med delgivning av månadsschemat

– Maximalt 3 veckors utlagd handledartjänst sedan minst 1 vecka med egen körning

– Stopp för planerad dubbelläggning av elever

– Handledarrollen ska inte vara skäl för nekad ledighet

– Handledardagarna ska spridas jämnt över kollektivet i så stor utsträckning som möjligt

– Avtal om löneväxling

Idag råder godtycke och oklara villkor vad som gäller vid löneväxling till förstärkt pension. Vi vill avtala och reglera på vilket sätt som löneväxling kan ske för våra medlemmar.

  • Löneväxling ska vara möjlig på lönedelar som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp
  • Som underlag för lönedelar räknas all beskattningsbar inkomst dvs grundlön plus tillägg

 

Kommentarer inaktiverade.