MBL 29 Maj

Idag träffade vi arbetsgivaren för en MBL 19 – MBL information. Träffarna är uppbyggda så att de är indelade i block om 20 minuter och tanken är att under 2 timmar ska de fackliga organisationerna hinna få information från alla avdelningar inom företaget och chansen att ställa frågor till berörda chefer. Så här såg dagens agenda ut:

13.00-13.20 Övergripande info

13.20-13.40 Station

13.40-14.00 Trafik

14.00-14.20 Planning och Performance

14.20-14.40 HR

14.40-15.00 Säkerhet

Följande info är värt att nämna från dagen:

 • Vi fick information om att det nya taxiavtalet är klart och att det snarast ska rullas ut med app och följande information om hur vi bokar samt använder funktionen. Personliga inloggningar är skapade som sedan på något sätt ska registreras i CabOnLine-appen. MTR kommer att gå ut med mer info asap.
 • Pendelklubben tog upp att de efterfrågar en utvärdering av händelser och rutiner efter terrorattentatet i Stockholm. Vilka erfarenheter gjordes och vilka lärdomar kan dras av detta? MTR lovar att återkomma i frågan.
 • En ny version av åkandehandboken kommer att ges ut lagom till tunnelstarten. Nytt i den blir just tunneln och hantering av PFA-väggar.
 • Rekrytering av LF samt TV pågår kontinuerligt.
 • Personalstatistik: 15 lokförare och 15 tågvärdar har sedan december sagt upp sig eller meddelat att de kommer att säga upp sig inom kort. Vi tror att det saknas några namn på listan men det är en fingervisning. Dessutom tappar vi flera lokförare till YDL-tjänsterna även om de är kvar i företaget. Läget är ansträngt.
 • Taxitider ska justeras på vissa sträckor där turlistan inte stämmer överens med verkligheten. Enligt MTR rör det sig om små justeringar. Vi behöver att ni som upplever felaktiga tider för taxiresorna rapporterar in det för att det ska kunna ändras.
 • Tider för klargöring av X60B ska mätas upp på nytt
 • Övertidslistor ska börja delges de fackliga efter många om och men. Listorna har vi efterfrågat länge men tekniskt strul har gjort att de inte kunnat komma oss tillhanda förrän nu.

Några frågor som vi hade med oss till idag:

 • Varför kan vi inte se i IVU vilka dagar som konsumerar semester?

MTR tar reda på vad som skiljer sig åt jämfört med tidigare och återkommer.

 • YDL-tjänsterna – hur ser turerna ut?

Vi har inte förhandlat några avvikande regler för YDL-tjänstgöring. Det är sagt att de ska följa lokalt avtal. Nu har vi nåtts av rykten att turerna är längre än tillåtet samt att det är för kort vila mellan passen. Seko Lok har därför begärt ut nycklar och turer för YDL-tjänsterna för att se vad som stämmer och inte. Vi väntar med spänning

 • Stationering för inhyrda

Vi har fått höra att de inhyrda förarna ena dagen kan ha ett CST-jobb för att nästa dag ha ett SÖD-jobb. Ibland blir vilan därför för kort mellan passen och passresa finns inte alltid utritad. Efter fråga från Seko Lok så har vi fått till svar att de inhyrda är stationerade ANTINGEN i SÖD eller på CST och att tur ska utgå från stationeringsorten. Det går inte att växla mellan orterna från dag till annan. För de som är inhyrda gäller att ta kontakt med sin arbetsgivare och påtala eventuella missförhållanden.

 • Avstämningstid för vrålskubben

Medlemmar som går på vrålen rapporterar om långa turer och många timmars periodövertid den senaste tiden. MTR verkar inte följa överenskommelsen om att när övertiden adderar upp till en hel tur så ska det ut en nolldag för att jämna ut tiden under begränsningsperioden. Vi fick till svar att PSF just nu sitter och tittar på detta. För er som går på vrålen så gäller att noga följa upp hur många timmar ni jobbar och vara vakna när det börjar rassla iväg så att ni kan begära ut nolldag eller dagar i det fall att PSF inte lägger ut dessa som de ska. Får ni problem med att MTR inte vill lägga ut nolldagar så ska ni kontakta oss på styrelsen@pendelforarna.se så kommer vi att hjälpa er.

 • X-jobb 

Södertäljestationerade lokförare har fått utlagt x-jobb på CST. Det är okej men det ska i så fall vara passresa utritat på turerna vilket det inte verkar vara. Enligt PSF så läggs ersättning motsvarande passresan in men det gäller att ni kontrollerar så att ni verkligen får ersättningen som ni ska ha. Utlagda x-jobb på annan stationeringsort är ni inte tvungna att ta om ni inte vill även om ni anmält er för tjänstgöring. Meddela i så fall så fort som möjligt att ni inte kan ta jobbet så får företaget planera ut det på någon annan. Seko Lok anser dessutom att X-helgsersättningen bör justeras uppåt då den legat stilla sedan 2008 och nu är rejält urvattnad. Mycket har hänt det senaste decenniet. Vi har framfört till MTR att beloppet bör höjas och föreslagit en ny nivå om 3000kr/dag istället för dagens 2000kr/dag. MTR har hittills varit kallsinniga och anser att dagens nivå är tillräcklig. Vi får se i sommar om det stämmert.

Kommentarer inaktiverade.