MBL 170227

Mest intressant för oss åkande idag var en anmäld förhandling (MBL §11) avseende gångtider till/från avbytesplatserna vid station City. Sträckorna som vi förväntas gå är sedan tidigare uppmätta och provgångna och nu var det dags att spika tiderna som vi ska använda. Trodde vi. MTR kom dock inte med något annat förslag än att de ville använda de tider som uppmätts när mätningen gjordes.

Seko påpekade redan för två veckor sedan att de tiderna inte var aktuella att använda eftersom de inte är uppmätta under de förhållanden som kommer att råda då trafiken är igång. Det är en väsentlig skillnad att gå till och från station City när den är stängd för resande och hur det kommer att vara i rusning med trafikanter i systemet. Idag har vi 6 minuters gångtid ned till spår 13/14 – något som vi upplever är tillräckligt och inte orimligt. MTR:s förslag till nya tider skulle innebära att det endast skiljer 1 respektive 2 minuter för att ta oss dubbelt så långt ned till Citybanans perronger.

Förhandlingen ajournerades efter att Seko lämnat förslag på justerade tider att använda.

Övriga frågor som var uppe idag var:

  • Inhyrning av personal för visering på station (MBL 38) 

MTR vill hyra in personal för visering eftersom det är svårt att hinna rekrytera tillräckligt med egna värdar för tillfället. Vi blev inte överens om formerna för detta under dagens möte. Frågan ajournerades.

  • Chefstillsättning Gruppchef för Tågvärdar

De fackliga organisationerna beslutade att göra gemensam sak och inte godkänna den föreslagna kandidaten till ny gruppchef. Det berodde inte på personen i sig som mycket väl kan vara lämplig för tjänsten utan på att vi anser att vi kommer in för sent i processen. För att vi ska ha någon rimlig chans att påverka resultatet behöver vi komma in i ett tidigare skede när det fortfarande finns flera kandidater att välja på. Att endast få ett namn presenterat och sedan förväntas säga ja eller nej blir inte bra. Frågan ajournerades.

  • Omorganisation POC

MTR redogjorde för en kommande omorganisation inne på POC. Organisationen väntas vara på plats senast till sommaren.

  • ”Vår gemensamma resa” – VGR. Information om kommande aktivitet för MTRP

Information från MTR om ett långsiktigt arbete där alla MTR-bolag ingår. Det handlar om att få till stånd en diskussion genom frågor i enkätform och ”dilemman” där de anställda förväntas ge sina synpunkter. Målet är att bygga gemensamma mål och förväntningar och ska mynna ut i arbetsplatsträffar/dialogträffar under hösten. Det blir frivilligt att delta i det förberedande arbetet som ska ske på fritiden.

 

Kommentarer inaktiverade.