Årsmöte 170215

Nya förtroendevalda

I samband med klubbens årsmöte redovisades resultatet av valet till de som skulle tillsättas inför 2017. Valresultatet blev som följer:

En ordförande, 2 år: ​Kristoffer Johansson – 101 röster (vald).
Två ordinarie ledamöter till styrelsen, 2 år: ​Mikael Haglund – 91 röster (vald), Nina Lagerstedt – 88 röster (vald), Lennart Nilsson – 15 röster, Ingela S Ottosson – 10 röster.
En ordinarie ledamot till styrelsen, Södertäljerepresentant, 2 år: ​Mattias Vikström – 100 röster (vald).
Två ersättande styrelseledamöter, 1 år: Fredrik Werner – 91 röster (vald), Ingela S Ottosson – 72 röster (vald), Lennart Nilsson – 33 röster.
Två turlisteombud, 1 år: ​Göran Månpärla – 100 röster (vald), Arvid Alsén – 99 röster (vald).
Ett turlisteombud, Södertäljerepresentant, 1 år: ​Anders Sundqvist – 98 röster (vald).
Två revisorer, 1 år: ​Rolf Pirk – 105 röster (vald), Mikael Lotsberg – 96 röster (vald)
Två revisorsersättare, 1 år: ​Filip Svensson – 100 röster (vald), Mikael Olsson – 95 röster (vald)
En hemsidesansvarig, 1 år: ​ Mikael Haglund – 101 röster (vald).

På mötet valdes också sittande valberedning till att inneha samma uppdrag kommande år. Klubbens alla förtroendevalda finns här.

Datum för kommande möten

Beslut togs om att nästa budget- och nomineringsmöte ska hållas 14 november 2017 och nästa årsmöte 13 februari 2018.

Protokoll

Webbversionen av mötesprotokollet (inkl. bilagorna verksamhets- resp revisorsberättelse) finns att läsa här.

Kommentarer inaktiverade.