Rapport från avtalskonferensen

Måndag och tisdag den här veckan så var Kristoffer och Astrid på branschträff/avtalskonferens med Seko Spårtrafik. Totalt var vi ungefär 50 fackliga företrädare inklusive ombudsmän som träffades ute på Lastberget för att tillsammans ta fram vilka frågor som Seko ska driva i årets avtalsrörelse.

Det blev två bra dagar med mycket erfarenhetsutbyte och många viktiga diskussioner. I och med att det blir en LO-samordning i år så är det redan klart att Seko kommer att kräva 2,8% med lägsta utrymme om 672 kr. Brytpunkten blir 24.000. LO går gemensamt fram med krav på ett 1-årsavtal.

Seko spårtrafik sammanfattade 3 områden som särskilt viktiga att driva i år. Det handlar om att få till en omställningsförsäkring ”Loss of license” samt att utveckla pensionsvillkoren och att motverka ”hyvling” inom vår bransch. Exakt hur kraven formuleras återkommer vi till. Det är även viktigt för oss i branschen att ha ett centralt avtal som är uppsägningsbart i det fall att avtalsperioden blir längre än 1-år. Vi kan inte riskera en situation där vi får ett uppsagt lokalt avtal inte har möjlighet att ta konflikt pga central fredsplikt.

Under tisdagen fick vi ta del av en föreläsning från Expo som handlade om Sverigedemokraternas bakgrund och utveckling till det riksdagsparti som de är idag. Vi fick en genomgång hur partiet har röstat i för fackföreningsrörelsen viktiga frågor under den senaste mandatperioden. Det framstår med all tydlighet att vi har att göra med ett parti som gör sitt bästa för att krossa det som arbetarrörelsen under lång tid byggt upp. Att partiet lierat sig med Svenskt Näringsliv och aktivt arbetar mot fackföreningsrörelsen gör partiet till vår politiska huvudmotståndare. Seko ska framöver bli bättre på att belysa vilka frågor Sverigedemokraterna driver och på vilket sätt det påverkar vardagen för våra medlemmar.

Kommentarer inaktiverade.