Begäran om åtgärder skickad vidare till Arbetsmiljöverket

Den 23 januari lämnade Seko Lok Pendelns skyddsombud tillsammans med skyddsombuden på ST in en begäran om åtgärd enligt arbetsmiljölagens kapitel 6 §6a. Begäran gällde brister i fordonsrapporteringssystemet. MTR hade då fram till den 30/1 på sig att svara på begäran innan ärendet formellt lämnades in till Arbetsmiljöverket. MTR har svarat, men skyddsorganisationerna är inte nöjda med MTRs svar utan har nu tagit ärendet vidare. Här kan du läsa den begäran som skyddsorganisationerna har lämnat in till Arbetsmiljöverket.

Bristerna skyddsorganisationerna främst ser är att fordonsskador inte hanteras på ett korrekt sätt. Istället råder det en oklarhet i hela organisationen där vi medarbetare inte kan kontrollera att inrapporterade skador verkligen uppmärksammas och åtgärdas. Fordon har tursatts och gått i trafik med allvarliga defekter, vilket påverkar säkerheten och därmed är oacceptabelt. Utöver detta så har ingen personal i produktionen fått tillräcklig utbildning i hur de använder systemet, systemets uppbyggnad eller dess styrkor och svagheter.

Som åtgärd kräver skyddsorganisationerna att de ska få en presentation av systemet i dess helhet samt få en redovisning av hur kvalitén upplevs av samtliga användare. Samtlig personal skall så fort som det praktiskt möjligt erhålla en ordentlig utbildning i att hantera de tekniska systemen, relevant och anpassad efter var persons arbetsuppgifter. Systemet ska vara användarvänligt samt kvalitetssäkras och kunna verifieras av tredje part. Hårdvarans kapacitet skall vara anpassad till systemets uppbyggnad.

Skyddsorganisationerna bad MTR om kompletterande svar, men inte heller dessa gav svar på skyddorganisationernas krav på åtgärder och ärendet är därför inlämnat till arbetsmiljöverket.

 

Kommentarer inaktiverade.