Ang. Skyddsombudens begäran om åtgärder

Med stöd i Arbetsmiljölagens kap. 6 §6a har skyddsombud hos Seko Lok Pendeln och ST gjort en framställan till MTR där de begär svar på frågan om hur problemen med fordonsskador samt rapportering av dem ska lösas. Läs framställan här.

Det är oacceptabelt att hanteringen av fordonsskador är på den här nivån. Vi hoppas att MTR tar frågan på allvar och så snabbt som möjligt involverar skyddsombuden i arbetet med att åtgärda problemen.

Kommentarer inaktiverade.