Avonova, uppgifter hos Seko och kommande enkät

ENKÄT Inom kort kommer vi maila ut länk till en väldigt kort enkät. Vi vill gärna veta vad som är viktigt att få fram i en kommande förhandling med arbetsgivaren angående ersättning för de utökade arbetsuppgifter lokförare på Pendeln fått i och med ensamarbetet. T ex ekonomisk ersättning, arbetstidsförkortning mm.

UPPDATERA DINA UPPGIFTER PÅ SEKO.SE Det är viktigt att rätt uppgifter finns på alla medlemmars privata mailadresser och privata mobilnummer i Sekos register i och med att vi är mitt i avtalsrörelsen och den kan hetta till. Lika viktigt att rätt lön är registrerad där. Enklast gör du denna uppdatering genom att gå till seko.se och sen logga in på Mina sidor.

AVONOVA Några saker som är bra att tänka på om du är kallad till samtal på Avonova.
-Det är helt ok att ta med någon till mötet, tex en facklig representant.
-Säkerställ yrkesrollen på den du pratat med. Är det en läkare eller t ex en rehab konsult.
-Du behöver inte visa dina journaler för en rehab konsult. Eventuellt kan läkaren behöva ta del av journaler som är relevanta i sammanhanget.
-Du får spela in mötet om du vill. Arbetsgivaren får inte spela in.
-Om det upprättas ett dokument med anteckningar från mötet – läs igenom allt noga och påtala om något inte stämmer.
Om du har erfarenheter av att allt inte gått rätt till när du varit på Avonova är skyddsombuden intresserade av att få ta del av det. skyddsombud.sekolok@mtr.se

Kommentarer inaktiverade.