Seko Lok träffar (S) kommande vecka

Representanter för klubben kommer under nästa vecka att träffa Jens Sjöström (S) för att föra fram våra synpunkter och förslag för hur verksamheten på pendeln kan utvecklas framöver. Med oss till mötet har vi då även den punktlista som tagits fram efter att vi träffade Anton Fendert nyligen. Listan kommer att redigeras och fyllas på kontinuerligt efter de behov som vi identifierar. Förhoppningen som vi har är att det går att hitta en bred politisk enighet kring de frågor som är viktiga för lokförarna.

Kommentarer inaktiverade.