Ändringar i schemat

Reduceringen av trafik som kommunicerats ut innebär att turerna arbetas om av planeringen för att anpassas till den trafik som ska utföras. Detta kan innebära att du som lokförare får ändrade tider i schemat. Lokalt kollektivavtal gäller och ändringar i arbetstider ersätts med tidsförskjutningstillägg enligt följande:

  • För personal på fast lista (grupp) gäller att ändringar som meddelas senare än 10 dagar innan OCH där ändringen innebär 2 timmars förskjutning eller mer av arbetstiden renderar tidsförskjutningstillägg
  • För personal på vik-lista (skubben) gäller att alla ändringar i schemat som blir kända efter att schemat publicerats renderar tidsförskjutningstillägg – oavsett om ändringen är kortare än 2 timmar

Tillägget betalas ut på kommande månadslön och beloppet är 205 kr per tillfälle

Kommentarer inaktiverade.