Fortsatt trafikreducering på pendeln

Under dagens MBL-träff dök inte företagets VD Joakim Sundh upp då han med kort varsel kallats till möte hos Trafikförvaltningen. Från fackligt håll var frågorna många riktade just till VDn efter de senaste dagarnas trafikreducering och de orsaker som företaget angivit till detta i media. Hur länge tror man reduceringen ska pågå och hur ska man komma till bukt med de bakomliggande orsakerna? Hur ser det ut inför jul- och nyårshelgen då flera av Seko Loks medlemmar tidigare beordrats att jobba övertid? Hur ser det ut efter årsskiftet? Vi hoppas att det är just dessa frågor VDn kommer ha svar på efter att ha träffat Trafikförvaltningen då klubben har svårt att se någon långvarig stabilisering av personalläget på ett bra tag. En långsiktigt lösning behövs.

Beskedet som framkom var att den trafikreducering vi haft de senaste dagarna kommer fortgå veckan ut och med sannolikhet ännu längre. Samtliga 24xx med fyra undantag är då inställda. Likaså alla 23xx/123xx, 26xx och 27xx. 22xx omleds via Mr. Bussar ersätter sträckan Nyc-Vhe större delen av trafikdygnet. Trafikreduceringen motsvarar på totalen ca 18 procent av avgångarna och omkring 30 procent under högtrafik. Seko Lok efterfrågade att information och framförhållning i så stor mån det går, inte minst för vad som ska gälla för medlemmar som arbetar under jul- och nyårsledigheterna.

Trots VDns frånvaro kunde situationen tas upp med de representanter från företaget som var närvarande. Det medgavs att tågvärdbristen var den största anledningen till att trafiken behövt reduceras då tågvärdar enligt PTU-projektets gång omplacerats till sina nya yrkesroller 5 december. Företaget lyfte även LF-bristen som orsak. Sjuktalen uppgavs i dagsläget ligga runt ovanligt höga 10 procent utan att några konkreta siffror presenterades.

Oklarheter kring Fas 3

  • Rutin för resandeutbyte SCI/SOD i FAS 3 

Seko Lok lyfte otydligheten i den arbetsinstruktion vi fått utskickad och att vi har fel förutsättningar för att LF ensam ska kunna sköta resandeutbytet vid dessa uppehåll. Vad vi behöver och vad som saknas idag är också fungerande sensorer så att PFA hyttdörrar kan öppnas utan nödöppning. Rutinen behöver vara anpassad så att LF på ett bra sätt kan utföra uppgiften.

Det är också tajt om tid med 2 minuter för att hinna med avbyte och överlämning av status på tåg från kollega, ta fram arbetsverktyg (platta, telefon), hänga av väska och jacka, ställa in förarstol, informera om destination och att kontrollera kör i signal innan stängning av dörrar. Till detta läggs även att ha kontakt med PFV. Om dörrstängning ska ske 30 sekunder innan avgång så betyder det att detta ska hinnas med på 90 sekunder om tåget är i tid.  

  • Rutin för avsyning av tåg i FAS 3 

Seko Lok vill ha en ändring i Trafikhandboken. Vid avsyning ska det finnas en tillgänglig resurs som hjälp vilket inte står angivet i dagsläget. Om denna inte finns så sker inte avsyning.  

  • Tid för inläsning av Trafikhandboken

För att klargöra vilka nya rutiner som gäller i samband med framförande av DÖS-tåg krävs mer tid än den vi har inritad i turerna för orderläsning. Hur tid ska ges för att läsa in oss på det över 70-sidiga dokumentet har ännu inte förhandlats med Seko Lok.

Kommentarer inaktiverade.