MTR säger NEJ till höjda x-tillägg

Seko Lok har vid flera tillfällen träffat arbetsgivaren för att diskutera villkoren för årets x-helger. Vi har krävt en höjning av x-tillägget som släpar efter sedan många år tillbaka. MTR har nu beslutat sig för att INTE höja nivån på tillägget. Detta trots att personalläget för sommaren ser svårt ut. 

Företaget har även meddelat följande:

  • Anmälan på x-blanketten ses som bindande fram till kommande månads schemasläpp (20:e eller 25:e månaden innan). 

Läggs inget jobb ut då så faller anmälan. Det betyder att om ni anmäler er till en helg i augusti tex så har ni ingen möjlighet att avsäga er denna förrän i slutet på juli – om inget jobb då planerats ut på månadslistan. Det här är en försämring och en förändring av praxis som vi hittills haft där vi kunnat avsäga oss dagar som inte redan planerats ut – oavsett när det skett.

  • Endast i förtid anmälda dagar genererar x-tillägg

Inför en förväntat svårplanerad sommar så väljer MTR nu att söka konflikt och går aktivt in för att försämra villkoren för lokförare. Beslutet innebär att företaget ensidigt frångår den mångåriga praxis som vi har att samtliga x-helger genererar ett x-tillägg för övertidspass. Nu menar MTR istället att endast de dagar där LF i förtid kryssat i blanketten ska generera x-tillägget. Detta kommer att göra många av sommarens turer extremt ”svårsålda”. 

Hur möter vi detta?

Seko Lok uppmanar samtliga medlemmar att kasta årets x-helgsblankett direkt i papperskorgen. Arbetsgivaren går aktivt in för att försämra våra villkor – något som vi inte kan acceptera. Genom att inte teckna oss i förtid för extrapass i sommar (något som är helt frivilligt) så visar vi som kollektiv att vi inte köper arbetsgivarens försämringar.

Klubben har meddelat MTR att vi vill se en hållbar lösning som fungerar över tid, vi har begärt förhandling och inkommit med flera olika förslag men dessa har ratats av arbetsgivaren. Eftersom företaget nu uppenbarligen inte anser att något extra tillägg behövs för att lösa sommarens befarade personalbrist så har vi meddelat att vi inte kan acceptera beordrad övertid annat än vid mycket speciella omständigheter. Klubben kommer att begära av arbetsgivaren att de redovisar vilka ”särskilda skäl” som ligger till grund för varje tillfälle där övertid tas ut under sommaren.

Vi kommer också att gå vidare och väcka tvist gällande att MTR nu väljer att bryta praxis genom att inte betala x-tillägg för övertidspass under sommarens helger.

Kommentarer inaktiverade.