Information om årets Gruppval och Semesterval

Årets gruppval och semesterval skjuts upp.

På grund av arbetet med Mälartåg har Planning inte haft tid med förarnas gruppval i år, som vi tidigare skrivit om. Vårt förslag om att vi i turlistegruppen skulle göra årets gruppval avslogs och framskjutandet blev då ett faktum.

När kommer då gruppvalet ske?

Den 14-24/1-22 kommer gruppvalet vara öppet för sökning. Resultatet kommer sedan publiceras den 28/1-22 och inträde i de nya grupperna sker den 6/3-22.

Hur påverkar detta semestervalet?

Då de flesta av oss gärna vill veta hur vi kommer jobba innan vi söker semester för kommande år så har vi kommit överens med arbetsgivaren om att även skjuta fram årets semesterval. Dock är det ett par månader i början av 2022 som måste sökas innan själva gruppvalet kommer hållas. Vecka 1 till och med vecka 9 (1/1-6/3-22) kommer att kunna sökas i IVU på samma sätt som vi idag söker ströledigt utanför semestervalet.

Hur blir det med utköp av semester i år?

Vi har lyft frågan om detta men arbetsgivaren kan idag inte svara på om det kommer behövas eller inte. Det hänger på hur rekryteringarna går och hur många som väljer att lägga sin semester utanför sommarperioderna oavsett om de får ersättning för det eller inte. Seko Lok lämnade förslag på att MTR skulle köpa ett visst antal huvudsemestrar och förlägga de under januari till februari. Detta hade gjort att det blivit mer plats under sommarperioden. Företaget valde dock i slutänden att inte använda sig av denna möjlighet.

Det är möjligt att lägga sin huvudsemester under första månaderna även 2022, och denna söks då i IVU, dock kommer möjligheten att sälja sin semester inte finnas för de som lägger sin huvudsemester under de första 9 veckorna 2022. Om arbetsgivaren senare inser att personalläget kräver att semestrar säljs nästa år så kommer detta alltså endast gälla de som söker huvudsemester i själva semestervalet, alltså 7/3-2022 – v2 2023.

När kommer semestervalet ske?

Semestervalet kommer öppna 6/1-22 och vara öppet till den 6/2-22. Resultatet kommer sedan publiceras den 28/2-22.

Planning har lovat att ha folk på plats som kan hjälpa till med oklarheter vid ett antal tillfällen både på Cst och i Södertälje i slutet av sökningsperioden.

Viktigt att veta!

Ni som vill söka ströveckor under första delen av året (v1-9) ska maila planeringen med ett tillägg till ansökan i IVU om ni vill ha helgen innan eller efter ledig. Detta då det inte finns någon ruta att kryssa i så som vi är vana vid.

Ni som gått ner i tid och önskar fortsätta med det fram tills nästa gruppval, kontakta planeringen och tala om detta. Detta kommer räknas som samma period som den som redan pågår, det kommer alltså inte ”kosta” en ny period.

Kommentarer inaktiverade.