Årets gruppval skjuts upp.

Som alla vet så arbetar MTR just nu med att allt ska fungera inför övertagandet av Märlartåg i december. Detta går ut över vårt gruppval i år. Då avdelningen för den strategiska planeringen är upptagen med att rita scheman för Mälartåg så hinner de inte göra våra grupper utan det arbetet kommer skjutas fram till efter årsskiftet. 

Vi i turlistegruppen på Seko Lok och ST erbjöd oss att göra grupperna i år men det ville inte arbetsgivaren. Det finns heller inte tid åt allt det arbete som ett gruppval innebär för planeringen just nu så vi blir tvungna att vänta. 

Detta innebär att även semestervalet kommer skjutas fram då de flesta av oss vill känna till sitt schema innan vi söker semester. Hur sökning och tilldelning av strö- och huvudsemester under årets första månader kommer att ske återkommer vi med efter att vi träffat arbetsgivaren och tillsammans hittat en acceptabel lösning.

Vi har bett arbetsgivaren ta fram en tidsplan för när gruppval och semesterval kan ske och återkommer när vi har mer information om detta. 

Alla kommer gå kvar på sina nuvarande grupper/fridagsnycklar fram till dess att ett nytt gruppval har genomförts. I det fall att jobben på grupperna ritats om så ska arbetsgivaren sträva efter att behålla tidsriktningen i den mån det går.

Kommentarer inaktiverade.