Enkäten om turlistor – så tyckte ni

I årets enkät från Seko Lok och ST så fanns möjligheten att skriva en kommentar i slutet. Vi har här sammanställt svar på några av kommentarerna som ni ställt angående grupperna och turerna. 

Motur eller medur

Flera av er har nämnt att ni inte vill jobba motur.. Anledningen till att vi har motur på våra grupper är för att vi i vårt avtal ha den såkallade 19/05-regeln. Det är den regeln som gör att vi inte får sluta efter 19 innan FP eller börja innan 05 efter FP. Utan den här regeln skulle vi kunna sluta 23:59 inför FP och börja 02:52 efter FP. 

Denna regel gäller på alla grupper som inte har inskrivna avsteg så som nattgrupperna, älvsjö tidig morgon, 8/6 och kvällsgrupperna. Även medursgrupperna gör avsteg. 19/05 regeln gäller även på skubben. 

Fler 8/6 grupper önskas

Många efterfrågar fler 8/6-grupper. Sen dessa skapades har vi sett att de är väldigt populära både i våra enkäter och på statistiken från gruppvalet varje år. 

För att bilda 8/6-grupper så var vi tvungna att koppla nätter, dvs lägga flera nätter i följd. Detta genererar de NK-dagar som ni kan se i flera av våra grupper. Varje kopplad natt på 8/6 och grupp 10 ger en NK-dag. NK står för nattkompensation och betyder att man får en ledig dag istället för den EN-dag som skulle legat på tex en blandgrupp om det legat en singelnatt där, så som det gjorde förr. Dessa NK-dagar används sedan för att bilda de 6-dagarsledighetena som finns i 8/6-grupperna, tillsammans med bla FV och Semesterdagar. 

För att vi ska kunna göra fler 8/6-grupper så krävs fler NK-dagar och då krävs fler nätter. Det görs bara så många nätter som det behövs och alla dessa ligger redan på befintliga grupper. Det finns inte ens tillräckligt många nätter för att fylla hela natt-8/6, vilket är anledningen till att det ligger 3 halvnätter på den gruppen. Vi har alltså inte material nog för att skapa fler 8/6-grupper varken på city eller i södertälje. 

Även fler tidiga grupper efterfrågas.

Det kommer önskemål på fler förmiddagsgrupper. Samma sak gäller här, det finns inte turer så det räcker. Att många av förmiddagsturerna och morgonturerna ligger på blandgrupper är för att få ner arbetstiden på dessa grupper. De flesta kvällsturerna är 9h långa och för att få ner veckoarbetstiden så krävs det kortare turer då vi endast ska jobba 7h och 6min per dag i snitt. Vi kan alltså inte enbart göra tidsriktade grupper, även om dessa är de populäraste. De lediga dagar som ligger på alla grupper måste komma någonstans ifrån, vi kan inte bara ”skapa” FP, F och NK-dagar ur tomma intet. 

Det första vi fick göra när vi satte oss med förra gruppvalet var att återskapa grupp 18 (en av två förmiddagsgrupper) då planeringen hade tagit bort den helt. Det visar på hur svårt det är att gör renodlade tidiga grupper. 

Vi har dessutom kollegor som gillar variationen i blandgrupperna.

Senare helgturer på grupp 30. 

Detta leder in på kommentarerna om de något senare helgturerna på grupp 30 (älvsjömorgon). I år var vi tvungna att ta ett par av de kortare turerna som legat på den gruppen och lägga på andra grupper för att få ner arbetstiden på de andra grupperna. Detta gjorde att några av helgturerna på grupp 30 slutar något senare än övriga turer. Tyvärr gick inte det att ändra. Vi får se hur materialet ser ut i kommande turpaket. Vi kan inte strunta i övriga grupper för att grupp 30 ska vara orörd. 

Färre helger och kopplade ledigheter.

Önskan om grupper med färre helger kom från ett par av er. Detta skulle innebära att någon annan måste jobba fler helger. Vi kan inte skapa grupper som ingen vill gå på eller som några skulle tvingas in på. 

Samma sak gäller kopplade ledigheter. Vi har idag en skrivelse om max 5 arbetsdagar i följd i vår avtal. 8/6 och en av blandgrupperna gör avsteg från denna regel men annars gäller det alla. Detta för att det inte ska bli för tungt att arbeta. Skulle vi koppla fridagarna så att det alltid ligger 2FP per vecka så skulle man få jobba 6-7 dagar i följd. Vi tror inte att detta är något som de flesta av oss vill. 

Långa körpass innan/efter rast

Flera av er kommenterar längden på körningen innan/efter rast. Vi har regler som reglerar detta. En tur får vara max 9h (10h om du har natt med 2h nattvila) betald tid. Vi får köra max 5h i sträck och vi måste ha minst 30min Rast efter det. Dessa är några av de regler som finns skrivna. Det är också de regler som planeringen håller sig till när de ritar turerna. Så länge de håller sig till dem så kan vi tyvärr inte göra annat än att påtala just det ni skriver om risk för spruckna raster och trötthet. 

Det är dessutom en dator som ritar turerna och den är inställd på att maximera dem så att så få turer som möjligt behövs. Den tar bara hänsyn till de regler som nämns här ovan.

Byta grupp under året 

Ang att byta grupp om man inte trivs så går det redan idag att göra det. Prata med din gruppchef om den grupp du går på inte funkar så ska du kunna byta till skubben resten av året. 

Gångtid och tid för att hämta/lämna

Tid för hämtning samt gångtiden i södertälje är saker vi redan tagit upp. Så länge tågen avgår i tid och de för korta tiderna inte påverkar har vi svårt att trycka på en ändring. Vi har även bett om att kopplingarna ska stå i turerna. 

Tidsriktade skubbgrupper

Kul att se att så många gillar de tidsriktade skubbgrupperna som var nya för i år. Antalet platser på dessa styrs av hur många som söker dessa. Om det är 18 som söker morgon och 12 som söker kväll så blir det bara 12 platser på båda, detta för att det inte ska bli ojämt för planeringen som sedan måste fylla dessa. I år var det betydligt fler som sökte morgon än kväll. Vi får se om arbetsgivaren vill ha kvar dessa och i så fall hur många platser som fylls nästa gång. 

Rast på olika ställen 

Att vi har rast på lite olika ställen vet de flesta och vi kan se att detta inte är uppskattat av flera. Det är tyvärr inget vi kan få bort helt men vi tycker det blivit bättre i alla fall. 

Det här var svar på några av de kommentarer ni lämnat i slutet av enkäten. Vi vill tacka er alla för att ni tagit er tid att svara på enkäten och dessutom skriva kommentarer. Vi gör vårt bästa för att så många som möjligt ska bli så nöjda som möjligt. 

Det blir alldeles för mycket om vi ska svara på alla kommentarer så känner du att du inte fått svar på just din kommentar men gärna vill ha det så får du gärna kontakta nån av oss i Seko och STs turlistegäng. 

Till nästa gång!

Melissa, Christofer, Marianne, Jon, Jeanette, Emil och Nico

Kommentarer inaktiverade.