Uppdatering PTU

Idag hölls det första mötet i projektet efter semestrarna. Mötet var av karaktären ”uppstartsmöte” och innebar att vi gick igenom den tidsplan som arbetsgivaren och projektet satt upp inför hösten. Det är flera parallella spår som kommer att pågå samtidigt:

  • Facklig förhandling i MBL-form: här deltar klubbarna med de utsedda fackliga representanterna.
  • Skyddsverksamheten: riskbedömningar av de förslag som projektet lägger. Här deltar skyddsorganisationerna med HSO och SO
  • Referensgrupper: här samlas användarna (bl.a LF) för att ge feedback på lösningar och komma med inspel från ett användarperspektiv. Referensgruppen är även öppen för ”vanliga” anställda, dvs den fackliga tillhörigheten är inte avgörande.

Seko Lok kommer självklart att ha representation i alla delar och företräda kollektivet på det bästa sätt som vi kan.

Har vi därmed gett upp kravet på dubbelbemanning?

Nej. Vi ser inte att ensambemanning är vägen framåt oavsett installation av kameror eller inte. Däremot finns det en uppenbar risk för att så blir fallet i slutänden. Hela syftet med projektet är att spara pengar åt beställaren genom att reducera bemanningen ombord. Seko Lok ifrågasätter det rimliga i detta om det i slutänden visar sig att den nya organisation som krävs för att driften av trafiken ska bli säker kostar lika mycket, eller mer. Vilken har vinsten då varit?

Som beslutet ligger idag så ska kamerorna installeras och hyttmiljön på fordonen (arbetsmiljön för oss LF) kommer då att genomgå omfattande förändringar. Dels i teknik men självklart också i rutiner. Här gäller det att verka för att vi som användare får en god arbetsmiljö och relevant utbildning – fackliga representanter och skyddsombud kommer att samverka i frågan.

Om projektet går vidare som det är presenterat idag så kommer fler arbetsuppgifter att landa på lokförarens bord. LF kommer att behöva ta ett större ansvar än idag för bl.a av- och ombordstigning och intensiteten i arbetet ökar när möjligheterna till mikro-pauser minskar. Det är självklart för oss att en ökad arbetsbelastning och ett utökat ansvar måste värderas och lönesättas. Seko Lok kommer därför att driva på för förbättrade villkor för lokförarna.

Frågan är viktig och får stor påverkan för oss lokförare. Vi kommer att informera löpande via hemsidan och planerar även för ett medlemsmöte i slutet av september där vi går igenom vad som hänt fram till dess. Finns det frågor och synpunkter så går det alltid bra att kontakta oss i styrelsen.

Kommentarer inaktiverade.