Arbetsskor – vad gäller?

Det kommer många frågor och synpunkter kring våra arbetsskor. De flesta rör kostnaden – hur mycket får skorna egentligen kosta? Har vi ett skobidrag? Vi konstaterar att arbetsgivaren inte har varit framgångsrik i sin information till de anställda och ska därför försöka förklara vad som gäller.

Lokförare som är anställda på pendeln har rätt till arbetskläder som bekostas av arbetsgivaren. I detta ingår skor. Seko Lok har inget avtal som säger att skorna får kosta X eller Y antal kronor. Vi är istället överens med arbetsgivaren om att 1 par skor per kalenderår får hämtas ut i ShoeMeds butik vid Odenplan. Besök för detta görs på fritiden.

Skorna som vi hämtar ut ska vara väl anpassade för vår verksamhet. Samt att de ska vara svarta. Arbetsgivaren och skoleverantören ska gemensamt med skyddsombuden sätta samman ett sortiment av lämpliga skor som sedan erbjuds de som kommer in i butiken. Skulle det sedan visa sig att ingen av de skor som erbjuds passar så kan det bli aktuellt att välja ett par från butikens övriga sortiment. Om dessa då kostar mer än den kostnadsram som är framförhandlad mellan MTR och ShoeMed så är det en fråga för dessa parter att hantera.

MTR vill att godkännande av inköp av andra (dyrare) skor än det utsedda sortimentet ska ske av GC. Seko Lok har då ställt krav på att detta behöver kunna göras i realtid – dvs när LF är på plats i butiken. Vi accepterar inte att LF ska behöva åka flera gånger till butiken i samma ärende. Om beslut av någon anledning inte kan tas och LF behöver lämna butiken utan ett par skor så får dessa istället på arbetsgivarens bekostnad skickas till medarbetaren.

Om det uppstår ytterligare frågor kring skohanteringen så hör av er till oss och ta även kontakt med er GC.


Kommentarer inaktiverade.