Omorganiseringen av POC

Förra veckan kallades våra fackklubbar på pendeln till mbl-förhandling med kort varsel. Här presenterades ett förslag till ny organisation av POC. Detta med anledning av att MTR beräknas ta över Mälartrafiken den 12 december. Förslaget gick ut på att POC döps om till Driftledningscentral (DLC) och tar över driftledningen av också Mälartrafiken.

Vi fackklubbar gjorde gemensamt tummen ner, inklusive skyddsombuden. Vi hävdade att förslaget endast skulle leda till försämringar. Att nuvarande fungerande organisation ersätts med stress och vantrivsel om MTR slår sönder vad som är pendelns hjärta och hjärna. Och det är allvarligt!

Förslaget från MTR visade sig vara allt annat än ett förslag då det i praktiken redan var beslutat högre upp. Detta utan att involvera den kunskap och erfarenhet som finns på POC. Allt handlar om besparingar och har inget med en ”branschledande driftledning” att göra, som MTR kallar det.

Att POC/DLC tar över driftledningen av Mälartrafiken utan att det tillsätts personal i den omfattning som krävs för detta är att på förhand planera en omöjlig arbetsuppgift. Att dela upp personalen på POC/DLC inom olika ”kompetensområden” är att bygga in problem i organisationen.

En lokförare som behöver teknisk support och blir försenad på grund av detta, där omloppet behöver ändras med exempelvis en tidigare vändning och där rasten skjuts upp, kan bli tvungen att prata med tre olika funktioner på POC/DLC i den nya organisationen. Detta då teknisk fordonshjälp blir en ny separat tjänst. Jämför det med dagens enda samtal till DLT.

Beslut om tidigare vändningar/skipstop/störningsbekämpning fattas av den styckade ”nya” DLT-tjänsten medan ändringar i turerna ska handhas av DLP, som redan tidigare haft fullt upp med tågvärdarna. En väldigt ineffektiv ordning i en oerhört tät pendeltågstrafik.

Värst drabbas Driftledare Personal (DLP) som idag tar hand om stations- och tågvärdar. De får mer än en fördubbling av arbetsuppgifterna när man framöver även ska ta hand om pendelns lokförare plus Mälartågs lokförare och tågvärdar. Det MTR hävdar ska innebära en jämnare arbetsbelastning är snarare en omöjlig ekvation.

Driftledare Trafik (DLT) ska styckas upp. Förutom att de blir av med styrningen av lokförare till överbelastade DLP så ska en ny roll skapas som bara ska ha hand om tekniskt driftstöd. Detta kan innebära övertalighet för dagens DLT då man blir av med många av sina arbetsuppgifter. Från att de enligt arbetsgivaren har haft för mycket att göra så får man istället för lite att göra och tjänsterna minskar därav. Detta skapar oro och som nämnts en väldigt ineffektiv organisation.

Våra fackklubbar har gemensamt motsatt sig dessa förändringar/försämringar av POC. Ett förslag till ny organisation som enbart kan leda till ökad stress, sämre tillgänglighet och ensidigare arbetsuppgifter ligger inte i personalens och pendeltrafikens intresse.

Vi tycker att det istället vore rimligare att ta ett omtag i frågan – involvera de som idag arbetar med den operativa ledningen och ta fram ett partsgemensamt, hållbart förslag att utgå ifrån. På så sätt kan vi tillsammans och på bästa sätt ta hand om våra nya kollegor inom Mälartrafiken i december.

Seko Lok, TJ, Seko Pendelklubben

Kommentarer inaktiverade.