Övertid utanför stationeringsorten

Seko Lok träffade idag arbetsgivaren för en förhandling om villkoren för övertidsarbete som utförs utanför den egna stationeringsorten. Vi blev överens om att det fortsättningsvis från och med idag ska utgå 2 timmar kvalificerad övertid utöver turens längd i det fall att arbetet inte ritats med passresor från respektive ort. Detta gäller oavsett om jobbet fördelas av PSF eller av POC.

För ”gnet” som utförts i perioden 12 oktober 2020 till 11 april 2021 och där den extra ersättningen inte fallit ut så ersätts LF med 4 h komptid per tillfälle som sedan läggs i kompbanken. LF ska själv kontakta PSF senast den 26/4 för att säkerställa att ersättningen läggs ut.

Kommentarer inaktiverade.