Se hit alla klärvoajanta!

Hur blir sommaren 2021? Vilka helger regnar det och vilka helger bjuder på roliga upplevelser i form av fester och kalas eller härligt strandhäng? Arbetsgivaren har tittat ned i sin spåkula och sett att kommande sommar likt tidigare innebär en utmaning personalmässigt. Det kommer att råda underskott på LF under veckosluten i sommar – vissa helger mer, vissa mindre. För att råda bot på detta så har därför årets X-helgs ansökan funnit sin väg ut till allas e-postlåda. MTR önskar att ni anmäler er för vilka lördagar och söndagar som ni kan arbeta extra och det redan i god tid innan sommaren.

Viktigt att tänka på i samband med detta är att när ni väl anmält er så ser arbetsgivaren detta som bindande. Inte bindande så att ni vet att ni kommer att få jobba utan bindande på så sätt att arbetsgivaren KAN förlägga arbete på er om behov finns och de så önskar. Ni låser alltså upp er i förtid och kan sedan inte hur som helst säga nej om det är så att ni fått annat i kalendern som känns viktigare eller roligare än att köra tåg.

Vilka skäl finns då till att binda upp sig i förtid? Traditionellt så har den extra ersättningen (x-tillägget) lockat många att anmäla sig. Helt enkelt därför att summan varit tillräckligt hög och det därför blivit konkurrens om jobben. Har man inte anmält sig i förtid så har det inte alla somrar varit självklart att det sedan funnits arbete över efter att intresselistan gåtts igenom och jobben fördelats. 

Läget håller dock på att förändras. Ersättningen har inte justerats sedan 2008 då nuvarande nivå fastställdes och lockar inte självklart till förtida anmälan på samma sätt längre – särskilt inte om det för LF finns skäl att anta att det ändå kommer att finnas tillgängliga turer under sommaren som behöver tillsättas med kort varsel. X-ersättningen som utgår är nämligen den samma – oavsett om jobbet fördelas i förtid eller samma dag. Förra sommaren var det ett antal förare som satte upp sig för många dagar i tron att de skulle få endast en del – istället lades det ut jobb på majoriteten då det saknades mycket folk under veckosluten. Det blev inte mycket ledigt och inte riktigt som de tänkte sig.

Det finns anledning att anta att det kommer att råda underskott på LF även denna sommar – MTR har likt förra sommaren inte köpt ut några semestrar och satsar istället på att klämma in all huvudsemester under sommaren. Även med de extra rekryteringarna som kom till nu under våren så blir det tufft att få ut alla ordinarie jobb.

Varför har inte X-tillägget höjts sedan 2008? Tillägget ligger utanför lönerevisionen och höjs därför inte automatiskt – vi behöver bli överens lokalt om en höjning. Arbetsgivaren har inget intresse av att höja ersättningen så länge som de upplever att den fyller sitt syfte – dvs lockar tillräckligt med intresserad personal för att säkerställa tillgången under sommaren.  

En förutsättning för att vi ska lyckas höja X-tillägget är därför att arbetsgivaren inser att nivån är för låg för att locka LF att binda sig i förtid. Seko Lok råder därför alla medlemmar att tänka till extra noga innan ni sätter upp er i förtid för övertid.

Kommentarer inaktiverade.