Förändringar i personalomhändertagandet (POM)

På måndagens MBL den 22/3 tog arbetsgivaren upp en planerad förändring av personalomhändertagandet (POM). Det är denna funktion som kommer ut vid en händelse för att ta hand om personal som utsatts för tex en påkörning. Arbetsgivarens förslag till förändring innebär att ansvaret för POM istället ska läggas på YDL.

Seko Lok reserverade sig mot beslutet till förändring. Anledningen till detta är inte att vi ser YDL som olämpliga att utföra omhändertagandet utan bottnar istället i följande: YDL har (när de väl kommit till platsen) ofta andra arbetsuppgifter. Det kan tex handla om fordon som ska flyttas och/eller att agera som förbindelseman mellan räddningstjänst och företaget. MTR var vid förhandlingen inte heller beredda att diskutera villkoren för YDL-rollen. Något som vi ser som självklart om det ska läggas ytterligare arbetsuppgifter och ansvar på funktionen. YDL ligger dessutom redan lönemässigt lägre än jämförbara grupper – tex DLT och Lärare/Instruktör.

Vad händer nu? MTR har beslutat att genomföra förändringen i alla fall och kommer att gå vidare med förändringen.

Kommentarer inaktiverade.