Nya lönerna

Seko Lok och arbetsgivaren är klara med årets lönerevision. De nya lönerna gäller retroaktivt från och med 1:a December 2020. Till nästa månadslön – april – så kommer den nya lönen att betalas ut och den retroaktiva delen för perioden december-mars att vara påförd.

De lokala förhandlingarna har i år skötts helt via Teams och kanske har det också inneburit att det dragit ut lite på tiden.

Hur blev det då?

Seko har centralt tecknat ett avtal som ger 2,7% löneökning för alla med en särskild satsning för de med låga löner. För Seko Lok Pendeln betyder den delen inte så mycket eftersom våra medlemmar alla ligger över brytpunkten som för det första året uppgick till 26.100:- 

Tarifferna höjs nu med 2,7% och de nya lönerna finns uppdaterade under fliken ”Avtal” här på hemsidan.

Vik-tillägget som är ett fast lönetillägg höjs även det med 2,7%.

De rörliga tilläggen ville arbetsgivaren inte höja utan hänvisade till centralt kollektivavtal och menade att om de skulle höjas så fick vi finansiera det själva. Nu nådde vi ändå fram till en överenskommelse till slut där ”Tidsförskjutningstillägget” samt ”Vrålskubbstillägget” hålls uppe och höjs med motsvarande central procentsats medan ”Handledartillägget” inte höjs fullt ut utan stannar på en höjning motsvarande 2,0%. Det innebär att vi tappar 2 kronor per tillfälle jämfört med om det istället följt praxis. Vi är givetvis inte nöjda med detta utan har reserverat oss mot arbetsgivarens beslut. Vi kommer att ta frågan centralt men ser idag samtidigt ett värde i att bli klara så att lönerna kan betalas ut snarare än att stranda hela processen för dessa 2 kronor och fördröja medlemmarnas löneutbetalning ytterligare. 

Det är också så att uppdraget som körlärare är något som lokförarna frivilligt tar på sig och om ersättningen i slutänden bedöms för låg så kommer det att saknas körlärare varpå arbetsgivaren sannolikt måste höja ersättningen för att komma tillrätta med problemet.

Löneskillnader mellan förbunden?

Den centrala uppgörelsen skiljer sig åt mellan förbunden. ST och Seko valde olika vägar – Seko har drygt 10.000 medlemmar inom Spårtrafikområdet varav en rätt stor grupp som har relativt låga löner. Inom vårt företag hittas dessa tex i lönestegarna för tågvärd och stationsvärd samt inom lokalvården. Genom ett centralt avtal som lade extra vikt vid deras löner så kan de nu se fram emot löneökningar upp mot 9% istället för 2,9% som de hade fått om de varit medlemmar i ST. Krasst kan man säga att ST sålde ut sina lågavlönade för att istället få 0,2% extra för de med högre löner. Bra om man är lokförare såklart men sämre om man har arbete som lokalvårdare.

Spårtrafikavtalet är därför en framgång för många av Sekos medlemmar. Likväl får det en ekonomisk negativ konsekvens för några – tex lokförarna i vår klubb. Vi får nu ut 0,2% lägre lön än kollegorna som är med i ST under det första året av avtalet. Sedan så får vi istället en högre höjning än dessa om ett år vilket gör att vi går ikapp och återigen har lika lön för lika arbete. Vi hade gärna löst detta i årets lönerevision och lämnade flera förslag till arbetsgivaren hur det kunde gå till på ett för arbetsgivaren kostnadsneutralt sett men kom tyvärr inte fram i frågan då MTR inte var villiga att hitta en lösning. 

De löneskillnader som nu uppstår kommer att kvarstå under detta år för att sedan jämnas ut vid nästa revisionstillfälle som är 1 maj 2022. 

Kommentarer inaktiverade.