Uppdatering från lönerevisionen – fortfarande inte överens med arbetsgivaren

Efter återskilliga möten med arbetsgivaren gällande årets lokala löne- och avtalsrevision är det fortfarande en betydande punkt där vi inte är överens. Det gäller höjningen av de rörliga tilläggen, det vill säga undervisningstillägget, handledartillägget, vrålskubbstillägget och tidsförskjutningstillägget

Vi har sedan över 20 år tillbaka haft en praxis med de operatörer som ansvarat för driften av pendeltågen att de rörliga tilläggen ska höjas med samma procenttal som lönerna. I år skulle denna höjning motsvara 2,7 procent.

Samtidigt har Seko under åren avstått från överlönspotten – det vill säga den summa som omplacerade kollegor, så kallade överlönare, med en fryst lön från sin förra yrkesbefattning genererat till lönepotten. Dessa båda summor har i pricip löst ut varandra och på så sätt har finansieringen för att höja de rörliga tilläggen lösts.

De senaste tre lönerevisionerna, sedan MTR tog över, har arbetsgivaren varit ovilliga att höja de rörliga tilläggen enligt tidigare överenskommen rutin och andra lösningar har behövts hittas för att finansiera höjningen av tilläggen. I år menar arbetsgivaren att den överlönspott som genereras endast kan finansiera en höjning av de rörliga tilläggen motsvarande 2,2 procent. Detta vägrar Seko Lok att gå med på.

I sammanhanget handlar det inte om några stora pengar för arbetsgivaren. På månadsbasis skiljer det inte mer än några tusenlappar på ifall de rörliga tilläggen skullen höjas med 2,2 eller 2,7 procent. Detta handlar snarare om prestige från MTRs sida och ett försök att cementera en ny praxis där höjningen av de rörliga tilläggen ska hållas tillbaka.

Seko Lok ser dessutom en överhängade risk att kollegor i mindre grad vill åta sig körlärarrollen eller gå på vrål-skubben då ersättningarna för detta inte höjs. Vi skulle istället kunna tänka oss lösningar då ersättningarna görs om till fasta tillägg eller läggs på lönetarifferna – lösningar som arbetsgivaren hittills har sagt nej till.

Vi vill få en slutgiltig lösning på frågan om de rörliga tilläggen och kommer därför vända oss till förbundet och Sekos ombudsman som ansvarar för avtalen inom spårtrafiken. Tar vi inte upp frågan nu står vi bara inför samma problematik nästa år igen.

Seko Lok hade gärna sett att löneökningar motsvarande 2,7 procent på samtliga tariffer hade betalats ut omgående medan frågan om de rörliga tilläggen hade kunnat lösas senare. Också detta säger arbetsgivaren nej till.

Oavsett var vi landar kommer höjningar av löner och tillägg betalas ut retroaktivt från och med 1 december 2020. Förhoppningsvis så snart som möjligt.

Kommentarer inaktiverade.