Rapport från MBL 14 december

Kontraktet med Mälartåg sträcker sig över 8 år med möjlighet till 1 optionsår. Trafikstart blir 21 december -21. Trafiken omfattar 5 olika sträckningar och servar 11 miljoner resenärer. Antal tågkm 13 miljoner per år. Det är inte säkert hur många stationeringsorter det blir, inte heller var – eller om det blir någon i Stockholm (vilket man ändå kan gissa är troligt). Personalstocken inom trafik beräknas bli ca 400.

MTR Jota, vilket har varit arbetsnamnet, kommer att ändras till MTR Mälartåg. Bolaget kommer att verka som dotterbolag till MTR Pendeln och kommer alltså att rapportera till dem.

Vilket arbetstidsavtal man kommer att använda är inte klart. De nuvarande operatörernas avtal, det vill säga SJs avtal Spåra samt Transdevs avtal för Upptåget, är de som ska rangeras in så ett nytt avtal är på plats till verksamhetsövergången om ett år.

Trafik:

Antal påkörningar under året redovisas, där Juli sticker ut med 4 st. Antalet dörröppningar på fel sida var 2 i november och 3 st utanför plattform.

MTR tidigarelägger den planerade rekryteringen av tågpersonal från hösten till våren nästa år, för att täcka upp för alla sommarledigheter. Dock måste antalet körlärare ökas på från 25 till 100 personer för att få dessa förare klara till sommaren, vilket blir en utmaning. Ev hyr man in 8 förare vissa veckor där man har extra brist på folk.

Planering:

Det har varit ett intensivt arbete med semesterplaneringen. 183 av knappt 400 förare har fått sitt förstahandsval. Av dessa har 60 får semester i 3 veckor och 92 st i 4. 31 personer har sökt semester utanför semesterperioden. I Söd fick 53 förare sitt första val. 7 st ville ha semestern utflyttad. De som inte fått den 3-veckorsperiod de har sökt, har inte fått en annan 3-veckorsperiod om de inte själva velat ha det (planeringen kontaktade dem). Istället har de fått någon av 4-veckorsperioderna vilket de har rätt till enligt lag. De som inte sökt någon semester alls har blivit kontaktade och informerade om att de har rätt till 4 veckor under sommaren om de vill ha det. Planeringen har inte bett någon flytta ut hela semestern. De har heller inte köpt ut någon semester, varken 1 eller flera veckor! De man ringt till är de som sökt juni- och augustisemester för att fråga om de kan tänka sig att tidigarelägga perioden 1 vecka (juni) respektive senarelägga den 1 vecka (aug).

Övrigt:

Det är oklart när de lokala löneförhandlingarna sätter igång, möjligen i skiftet jan/feb.

Kommentarer inaktiverade.