”Gneta” på semestern?

Resursläget under främst de kommande helgerna i juli är ansträngt. Mail har gått ut med vilka dagar som det är mest brist på tillgängliga LF och vi uppmanas att ställa upp och hjälpa till om vi kan. En del av förklaringen till bristen är sannolikt att sjuktalen ökat sedan Covid19 viruset kom och därefter legat kvar på en förhöjd nivå. Detta var okänt vid tiden för semesterval/förläggning. En annan anledning kan vara att företaget räknat för snålt eller generöst beroende på hur man frågar och beviljat för många huvudsemestrar under sommaren. Normalt brukar en relativt stor del av huvudsemestrarna köpas ut av företaget och förläggas till vår och höst. Något som inte skedde i 2020 års semesterförläggning. Att MTR inte ville gå med på en höjning av X-tillägget som vi yrkade på inför 2020 har sannolikt gjort att för få personer anmälde sig i förtid inför denna sommar. Det här är ett problem som kommer att eskalera i framtiden när tilläggets värde hela tiden minskar i förhållande till månadslönen.

Är det Seko Loks problem om det saknas personal i sommar? Våra medlemmar har ju fått sin semester utlagd och behöver väl inte bekymra sig? Riktigt så enkelt är det inte, trafiken ska gå enligt beställning och någon ska köra tågen. Vi vill i det längsta undvika att ag tvingas att beordra ut våra lediga medlemmar för att ha tillräckligt med personal för att driva verksamheten. Vi ser hellre att LF som frivilligt önskar jobba ges chansen.

Vad gäller enligt semesterlag och lokalt kollektivavtal? Vi har rätt till 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni, juli och augusti. Om vi så önskar kan vi korta ned denna till 3 veckor och förlägga en eller två veckor till vår och höst. Vi står tillgängliga för övertid om vi så önskar inledande helg och avslutande helg på vår huvudsemester. Nu har vi hamnat i ett läge där det inte räckt till för att täcka X-helgerna och därför i dialog med arbetsgivaren öppnat upp för att våra medlemmar PÅ FRIVILLIG BASIS kan tillåtas ta X-jobb även under sin huvudsemester. Det innebär att semestern i så fall bryts = normalt ett avtalsbrott. Ni får därför avgöra själva om ni anser att ni vill ta något X-gnet. Tänk på att huvudsemestern är er tid för vila och återhämtning och att det förmodligen är långt kvar till nästa chans. Vi har inte gett någon dispens för övertidstak vilket innebär att det fortsatt är arbetstidslagens 200 timmar per år och maximalt 50 timmar per månad som gäller.

Genom detta hoppas vi möjliggöra att alla som vill och önskar kan vara lediga under sommarens helger, semester såväl som FP, och att behovet istället täcks av frivilligt arbetande personal.

Detta är ingenting som gäller generellt och framöver utan det har kommit till för att lösa den nuvarande bristen under sommarens helger. Vi tror att MTR starkt behöver överväga att till nästa års semesterutläggning åter köpa ut huvudsemestrar för att undvika en upprepning av årets bristsituation. Samt se över nivån på X-tillägget för att locka LF att anmäla sig i god tid.

Slutligen: alla som vill har självklart rätt till sin huvudsemesterperiod. Arbetsgivaren kan inte spräcka er semester utan att ni själva anmält er för arbete till företaget. Om någon upplever sig påtvingad arbete eller trots önskan om motsatsen INTE fått ut sin huvudsemester så ta kontakt med klubben så ska vi hjälpa er.

Kommentarer inaktiverade.