Dålig planering drabbar Sekomedlemmar

MTR har länge försökt locka ned fler lokförare till Södertälje men de Cst-baserade lokförarna har varit svårflörtade. Förmodligen för att företaget inte erbjudit någonting som gjord det värt att flytta – tjänsten är mer enformig och bor man inte så till att det uppenbart finns stora tidsvinster att göra dagligen så finns inget som lockar.

Seko Lok har flertalet gånger under åren påpekat att företaget behöver anställa direkt till Södertälje (villkora anställningen redan vid sökning) så att önskad numerär uppnås. Något som företaget inte gjort – istället har de nyanställda lokförarna fått välja själva och då följaktligen i större utsträckning valt Cst.

Planeringsavdelningen har sedan valt att rita turer för de olika orterna med fokus på vad de själva anser vara mest effektivt fördelningsmässigt och inte utifrån tillgänglig numerär. Resultatet är att det idag finns för få LF i Söd för att täcka behovet. När nu inte personalen frivilligt gjort som MTR tänkt så kallade företaget till MBL §11 i förra veckan. Obalansen uppskattades enligt företaget till 5 personer – något som ska lösas genom att tvinga ned lokförare. En LAS-lista är upprättad och man börjar då nedifrån och flyttar. Det här slår givetvis blint, ingen hänsyn kan tas till bostadsort eller personliga förutsättningar. Efter förhandlingen har företaget fått tag på 2 frivilliga vilket idag ger att det nu är 3 personer som ska tvångsflyttas.

Seko Lok lämnade på förhandlingen förslag på hur situationen kan lösas utan att behöva använda tvång: det mest uppenbara är givetvis att inte rita fler turer än det finns tillgängliga lokförare, dvs anpassa kartan efter verkligheten istället för tvärtom. Om det nu tidigast kan göras från T21 så går det ändå relativt enkelt att lösa genom att fortsätta använda överenskommelsen om övertid för personer som tar turer utanför sitt tjänsteställe som vi använder för tillfället. Alternativt kan man rita om endast några turer och göra de vändbara så att de kan täckas av personal från båda orterna. Då kan tex vråkskubbarna ta de turer som ”blir över”. Samtidigt som detta bör all nyrekrytering styras till Söd till dess att önskad balans är uppnådd.

Vad kan Seko Lok göra för att stoppa flytten? Det kan vi inte. Arbetsgivaren kan driva igenom en flytt oavsett hur bra argument vi tycker oss ha. Men det sker till priset av missnöjd personal och sannolikt en oro hos de senast anställda att även de kan komma ifråga när det ska tvångsas ned personal nästa gång. För vad händer nästa gång någon från Söd säger upp sig? Jo då saknas det 1 gubbe igen… Med de förutsättningarna är det kanske inte konstigt om LF börjar se sig om efter andra alternativ.

Vad säger avtalet? Följande skrivningar finns i kollektivavtalet (lokal text i rutan, central under):

Seko Lok kommer efter dialog med de medlemmar som berörs att ställa relevanta krav på arbetsgivaren utifrån dessa villkor. Vi har även underrättat arbetsgivaren om att så kommer att ske. Det är för oss svårförklarligt att MTR väljer att gå vidare med processen – det är så få personer det handlar om att den ”badwill” som det genererar inte står i rimlig proportion till vinsten. Klantigt skött av företaget.

Kommentarer inaktiverade.