Blev du sjuk på en utlagd FV-dag?

Medlem kontaktade klubben efter att ha blivit sjuk i samband med utlagda FV-dagar. Företaget ansåg att FV-dagarna därmed var konsumerade samt att även sjukavdrag skulle göras för de aktuella dagarna. Frågan till klubben var om det här är korrekt? Det ansåg vi inte. Klubben begärde förhandling och denna kom till stånd i måndags – 24/2.

Vad yrkade Seko Lok på i förhandlingen? Klubben menade att företaget inte kan anse dagarna förbrukade OCH belägga de med sjukavdrag samtidigt. Man får bestämma sig – antingen ska sjukavdrag göras och dagarna planeras ut vid annat tillfälle eller så ska full lön ges för dagarna – och de är därmed förbrukade. I förhandlingen blev vi sedan överens om att dagarna anses förbrukade i och med att de är utlagda i schemat men att inget avdrag ska göras. Man kan jämföra med en kontorsanställd som blir sjuk på julafton – dagen kommer inte att läggas ut vid annat tillfälle men inget sjukavdrag är heller aktuellt.

En annan felaktighet som vi fått höra är att vi inte skulle tjäna in FV-dagen om vi är sjuka vid det tillfälle som den tjänas in. Det är fel. Avtalet ger rätt till motsvarande det antal röda dagar som infaller under året – för 2020 är det 11 stycken. Om en FV-dag inte är utplanerad och medarbetaren är sjuk dagen för intjänandet så ska dagen sparas i banken och finnas tillgänglig för sökning/utplanering vid lämpligt tillfälle inom 2 månader precis som vanligt. Den försvinner inte.

Till sist: det finns ingen vinst med att sjukanmäla sig tidigare än till den första arbetsdagen ni skulle ha arbetat. Karensavdraget blir samma oavsett.

Kommentarer inaktiverade.