Felskrivning i Lokförarlistan

En felskrivning gällande vilken tid påföljande arbespass ska meddelas har upptäckts i lokförarlistan. På sidan 5 under viloperiod, stycke tre ska stå: Besked om tjänstgöring påföljande arbetspass lämnas senast kl 15.00 på arbetsdag som följs av arbetsdag. Detta gäller oavsett om du slutar tidigt eller sent. Följs arbetsdagen av fridag ska besked lämnas före arbetets slut. Kontakta psf kl 15.00 resp innan du går hem, om de inte har hört av sig. De har mycket att göra. Att underlätta för dem genom att höra av sig kostar ingenting.


Kommentarer inaktiverade.