Håll koll på periodövertiden!

Då den andra klargöringen slopats har innehållet i de turer som tidigare haft en andra klargöring inlagd förändrats, trots att turen har samma nummer. Vissa turer har förlängts medan andra har förkortats. Detta innebär att risken för att arbeta periodövertid ökar, även för kollegor som går på fast grupp.

Vad är periodövertid och hur räknar jag ut den?

Arbetstidsmåttet som vi använder är 7 timmar och 6 minuter per dag, vilket alltså ger en veckoarbetstid på 36 timmar. I de 36 timmarna ingår 30 minuters arbetstid disponerade för arbetsuppgifter som är sammanhängande med tjänsten (rapportskrivning, mailläsning, uttag av tågorder etc.). Det blir då 35 timmar och 30 minuter kvar att köra tåg på. Delar vi 35 timmar och 30 minuter i 5 arbetsdagar så får vi fram 7 timmar och 6 minuter per arbetsdag.

Avstämning av fullgjord arbetstid görs utifrån den fastställda begränsningsperioden. Om du arbetar på en grupp med sex rader så sammanfaller startdatumet för den första begränsningsperioden med när du blev inplacerad på gruppnyckeln och sträcker sig sedan sex veckor framåt. Därefter går du in i nästa begränsningsperiod. Överstiger summan av turerna det uträknade arbetstidsmåttet för begränsningsperioden med till exempel 2 timmar och 35 minuter så är det den tiden som ska betalas ut i kvalificerad övertidsersättning.

För de som går på månadsvik eller vrålskubb ska det göras en avstämning varje kalendermånad. Enklaste sättet att kontrollera sin egen arbetstid är att räkna antalet dagar där man har tjänst utlagd i sitt arbetsschema under en kalendermånad och multiplicera dessa med 7 timmar och 6 minuter. Summan av arbetstiden är då arbetstidsmåttet för denna månad som du max ska jobba.

Om den arbetade tiden överstiger det för arbetstagaren fastställda arbetstidsmåttet inom begränsningsperioden räknas de överstigande timmarna som periodövertid. För att utjämna arbetstiden ska personal som inte tjänstgör på fast schema erhålla en 0-dag. 0-dag är att betrakta som en arbetsdag med 0 timmars arbetstid. 0-dag omfattar tiden 00.00-24.00.

FV-dag räknas enligt tiden för gruppnyckelns tur på fast grupp och som 7 timmar och 6 minuter på månadsvik.

På nattgrupper eller tidig morgon-grupper (dvs grupper som har undantag från 02-05-regeln och du tillåts börja din tur mellan 02 och 05 flera dagar i följd) gäller kortare veckoarbetstider. Här stäms den fullgjorda arbetstiden av mot den genomsnittliga arbetstid som är utlagd i schemat, men får överskridas med en timme enligt avtal. Om en tidig morgon-grupp ligger på en genomsnittlig veckoarbetstid på 27 timmar är det alltså ok med en timmes ytterligare arbetstid innan det räknas som periodövertid. Utöver en timme får den genomsnittliga veckoarbetstiden INTE öka utan förhandling med facket!

Kommentarer inaktiverade.