Föräldragrupp T20

Seko Lok har träffat arbetsgivaren för turlistmöte. I princip hela förra mötet gick åt till att diskutera förutsättningarna för föräldragruppen – känd som grupp 13. Det är ingen hemlighet att Seko varit kritiska till arbetstiderna på denna grupp under T19. Vi anser att schemat är för dåligt anpassat för att utgöra ett bra alternativ för föräldrar med i första hand delad vårdnad. Det är svårt att hinna med hämtning och lämning och mycket sårbart för förseningar som kan uppstå.

Vi ville inför T20 starta turlistarbetet med att göra en tillräckligt bra föräldragrupp och SEDAN skapa ett så bra grupp-paket som möjligt efter att grupp 13 var satt. Det är mycket svårare att få till ett anpassat schema som passar för hämtning och lämning efter att turerna redan är ritade. Vi förde därför fram till MTR vad vi anser som rimliga ramtider för denna grupp. Vi vill lägga mer arbetstid på de veckor som är barnfria för att kunna ha kortare jobb under de veckor där man har barnen. Föräldraskap handlar om så mycket mer än att bara hinna lämna och hämta och vi vill inte maximera tiden på förskolan/skolan för barnen. Vi tänker oss därför ramtider på 08.00-16.00 för barnveckorna. Det tycker vi är att betrakta som ”normala” tider som möjliggör tid för föräldrar och barn att hinna ses och få en bättre kvalité i sitt umgänge. Vi måste också ta med i beräkningen att alla inte bor nära arbete/förskola varför restider till och från måste adderas till kalkylen.

AG menar att kostnaden är för stor (det beräknas av planeringen kosta ytterligare 2 heltider jämfört med idag). AG har istället fört fram att man vill ha ramtider under barnveckorna som innebär 07.30-16.45. MTR menar att man stämt av med Trafikavdelningen efter att alla GC fått inventera behovet och att man är trygg med att dessa tider räcker till. Där står vi idag. Sannolikt blir vi inte överens om villkoren för föräldragruppen. Vilket är mycket tråkigt, främst för de som har behov att gå på ett anpassat schema givetvis. Det pratas mycket om ”kärnvärden” och vi ser dagligen när vi är på jobbet fraser som ”ömsesidig respekt” och ”ständig utveckling”. Vi tycker inte att det märks när vi diskuterar schemaläggning för föräldrar – MTR räknar strikt på kostnader och missar att det handlar om människor som har en tillvaro även vid sidan av arbetet som behöver fungera.

Företagets dåliga ekonomi är givetvis något som måste tas hänsyn till. Men kostnader uppstår gärna någon annanstans än där man tror. Ett sämre föräldraschema riskerar att generera andra kostnader tex ökat uttag av vab samt sjukskrivningar då individer inte mäktar med. Vilket känns som en onödig risk. Vi får också sannolikt fler individer som inte klarar av att gå på schemat – och som istället behöver individuell anpassning. Som också kostar pengar.

Kommentarer inaktiverade.