Stor omorganisation på pendeln

Som ni fått besked om på mail från företaget så är en större om-möblering gjord i ledningen. Finanschefen har slutat, planeringschefen har sagt upp sig och trafikchefen har lämnat sin post för att istället bli chef för det operativa centret. I ett separat mail har vi också blivit informerade om att en av gruppcheferna tillfälligt fått ta på sig rollen som områdeschef för lokförarna.

Att omorganisationer sker eller behöver göras är inte något nytt eller konstigt i sig. Människor kommer och går och vakanser måste fyllas. Det har varit en rejäl omsättning på chefer under MTR:s tid och det här är säkert inte den sista större förändringen vi ser. Det är problematiskt att det hela tiden ska skolas in nya personer i ledningen, kunskapen om verksamheten blir lidande när omsättningen är för hög – samma frågor ska tröskas igenom igen fast med ett nytt ansikte mitt emot. Vi tappar tempo och organisationen fungerar sämre än den behövt göra. Det påverkar såklart medarbetarna som undrar vad det är som pågår egentligen.

Från facklig synvinkel kan vi givetvis ha en massa synpunkter rörande både de som slutar och de som anställs. Vi har haft ett gott förhållande och samarbete med både trafikchefen och områdeschefen det senaste året och hade gärna fortsatt den resan. Nu blir det inte så och vi får en period med interimlösningar och konsulter innan vakanserna förhoppningsvis kan fyllas med egen personal. Det är som det är med det och vi får fortsätta att driva våra frågor oavsett.

Aktuella frågor för klubben just nu:

Höjda X-tillägg: sommaren närmar sig och med den semesterperioderna. En majoritet av lokförarna ska ha sin huvudsemester under juni, juli och augusti och även om trafiken går ned något i intensitet så är det en utmaning att få ihop tillräckligt med personal för att bedriva verksamheten – främst under veckosluten. För att locka tillräckligt många att komma in och jobba så har vi x-tillägget i semesteravtalet. X-tillägget ska vara tillräckligt högt för att få folk att binda upp sig redan på vårkanten för jobb under sommarens helger. Tillägget har legat på samma nivå sedan 2008 då det höjdes till dagens 2000:-/tur från dåvarande 1700:-/tur. I relation till slutlönen så har tillägget nu vattnats ur och med den förhöjda särskilda ersättningen som vi hade under vintern i färskt minne så framstår inte längre x-tillägget som tillräckligt högt för att fungera som det är tänkt. Klubben har därför begärt förhandling och ställt krav på att tillägget justeras upp till samma procentuella nivå av slutlönen som det hade 2008. När vi kan ha förhandlingen är inte klart ännu.

Ersättning för stag-dagar: medlem har hört av sig till oss efter att ha blivit nekad ersättning för sina intjänade stågdagar i februari. Trots påstötning så vägrar företaget att erkänna rätten till ersättning. Klubben har därför lämnat in en förhandlingsframställan.

Semester 2020: Semestervalet som gjordes i vintras blev inte lyckat. Det var flera turer fram och tillbaka och ingen visste någonting kändes det som. Många medlemmar blev besvikna och missnöjda över utfallet. För att inte hamna i samma situation igen så ska vi tillsammans med företaget nu i god tid sätta oss ned och gå igenom vårt semesteravtal och bli överens om på vilket sätt kommande semestersökning och tilldelning ska ske.

Schema 2020: Alltid aktuellt – vad är vi nöjda med idag? Vad vill vi förändra? Hur gör vi det på ett bra sätt? Vi kommer under tiden fram till nästa gruppval att regelbundet träffas fack och arbetsgivare för att diskutera hur turer och scheman ska se ut framöver. Till grund för diskussionerna ligger de svar som ni lämnar i turlisteenkäten.

Kommentarer inaktiverade.