Periodövertid i januari?

Det förhöjda X-tillägget om 4000:- kommer att betalas ut för periodövertid överstigande 7,2 timmar i januari likt det gjorde i december och januari. Om ni har fått periodövertid motsvarande detta eller mer men inte fått tillägget så kontakta er GC för vidare hjälp. Om det skulle uppstå problem kring detta så kontakt klubben så hjälper vi till

Kommentarer inaktiverade.