Periodövertid

Seko Lok har uppmärksamats på att hel del medlemmar gjort mer periodövertid än normalt under november och december. Seko Lok har tagit upp problemet med MTR. Vi anser att de som gjort 7,2 timmar eller mer i periodövertid ska ha samma ersättning som de som arbetat extra på sin fp, dvs 4000 kr per 7,2 timmar, vilket är vår genomsnittliga arbetstid per dag. MTR har förstått problemet och kommer att betala ut det extra tillägget till de som drabbats. Detta innebär att förare som arbetat 7,2 timmar eller mer får det extra tillägget på 4000 kr. Har någon förare arbetat 14,4 timmar eller mer så får den 2×4000 kr extra. Tillägget kommer att betalas ut på marslönen.

Kommentarer inaktiverade.