Semester 2019

Ikväll onsdag publiceras resultatet av semestersökningen på OnTrack. Seko Lok har idag gått igenom utläggningen tillsammans med företaget.

Vilka omfattas?

Alla lokförare samt elever under utbildning ska nu ha sökt semester. Elever som beräknas vara färdiga med sin utbildning innan vecka 23 omfattas av det lokala semesteravtalet. För de som beräknas vara klara efter denna vecka så gäller inte avtalet utan istället semesterlagen. Alla elever som vill har därmed rätt till en sommarsemester bestående av 4 sammanhängande veckor om så önskas.

För att säkerställa ett gott personalläge under sommaren 2019 så har arbetsgivaren valt att köpa ut så många sommarsemestrar som möjligt – alla som anmält att de kan tänkta sig att flytta ut semestern till period A eller B har enligt företaget fått ”sälja” sin semester. Totalt rör det sig om drygt 120 personer – det högsta antalet någonsin.

Omkring 20 individer har inte räckt till för att få något av de val som gjorts – för dessa har företaget planerat ut sommarsemestern där utrymme finns. Normalt hamnar då semestern i juni. Ytterligare  drygt 20 individer har inte lämnat in något val och även deras semestrar planeras ut av företaget. Om det är någon som har frågor angående sin utplacerade semester så vänd er i första hand till er GC. Är det något som verkar konstigt så hör gärna av er även till oss.

Stågdagar?

Vi har ännu inte fått ta del av underlaget för utläggning av stågdagarna. Här vill vi påminna medlemmarna om att alla som sökt ut sina dagar i semestervalet också har rätt att få ut dagarna under 2019 –  om så önskas. Det kan vara så att dagarna inte kunnat läggas ut på de dagar som ni angett – arbetsgivaren har då inte lagt ut dagarna. Vi är överens om att MTR ska kontakta de medarbetare som sökt men inte fått ut sina tjänstledighetsdagar för att meddela när utrymme finns för utläggning. Sedan så får var och en avgöra om dagarna ska planeras ut eller inte. Ni som inte sökt ut några dagar i semestervalet kommer inte att bli kontaktade. Ersättningen för de intjänade dagarna kommer sedan som vanligt på februarilönen.

Frågor och funderingar? Hör av er!

 

Kommentarer inaktiverade.