Fortsatt extra tillägg för gnet fram till 31/1

Seko Lok Pendeln hade idag tillsammans med ST en ny förhandling med arbetsgivaren gällande personalbristen. Vi beslutade att den överenskommelse som ingicks 22 oktober och som bland annat innebär en extra ersättning om 4000 kr/gnet utöver ordinarie kvalificerad övertid kommer fortsätta att gälla fram till 31/1 2019. En kalender med statistik över vilka datum personalbristen är som störst ska tillkomma och skickas ut så att vi lokförare får en bättre översikt och framförhållning över perioden framåt, lättare kan planera och se om något datum då personalbristen är som störst passar för oss att arbeta extra på.

Det dåliga personalläget kvarstår i december men är inte lika illa som i november. Resultatet i november blev att 18 turer beordrades ut mellan den sista oktober och 4 november, det vill säga alldeles i början av perioden. Under resterande delen av november lyckades bemanningen lösas genom frivillig övertid. Från och med andra veckan i december är många utbildningar inplanerade såsom körlärarutbildningar och TTJ. Detta spär på lokförarbristen ute på tågen. Arbetsgivaren medger själva att de är skyldiga till den dåliga planering som satt oss i denna sits och berättigar fortsatt det extra tillägget på 4000 kr.

Kommentarer inaktiverade.