Förtydligande körläraruppdraget

Medlemmar har reagerat på det meddelande som skickades ut från Områdeschefen Trafik igår.

Seko Lok har fått frågan om vi är överens med MTR om att de får påtvinga någon en roll som körlärare? Svaret är nej. Självklart har vi ingen sådan överenskommelse. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det föraren, ingen annan, som avgör om hen ska ha någon i hytten eller inte. Föraren svarar för tågets säkra framförande och av den anledningen kan MTR inte tvinga någon till ett uppdrag som körlärare!

Vilka utbildningar vi ska ha bestämmer vår arbetsgivare, men att tvinga på oss sällskap i hytten mot vår vilja är inte tillåtet.

MTR är de facto i stort behov av körlärare vilket diskuterades under förhandlingen vi hade. Parterna var överens om att körläraruppdraget ska ske med frivillighet men att MTR nu, mer aktivt, måste söka även bland de som inte anmält intresse.

Ni som har fått frågan från MTR men ännu inte tagit beslut kan gärna ta en ny funderare. Man kan ställa upp över en begränsad tidsperiod om man vill, och sedan avstå från uppdraget. Vill man inte ha elev mer än varannan vecka så är det helt ok. Tar man sig an uppdraget men ångrar sig efter en vecka så går det också bra. Man kan också säga nej till uppdraget direkt efter utbildningen, utan att ens ha provat. Variationerna är många. Det enda man inte kan säga nej till om man blir ålagd att gå den, är själva utbildningen i sig.

Det finns inte något krav på hur många elevturer man ska ta per månad för att få tillägget på 5000 kr.

Kommentarer inaktiverade.