Anpassning av arbetstid för föräldrar

Föräldragruppen – grupp 13 – är tänkt att fungera för de som har delad vårdnad och har barn(en) varannan vecka. Det ska vara möjligt att kombinera arbetet med hämtning och lämning på förskola/skola. En arbetsgivare är skyldig enligt lag att göra denna anpassning.  Det ska fungera att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete.

Vi har också medlemmar som har ensam vårdnad och därmed har ytterligare behov av anpassning av tjänsten för att få ihop tillvaron. För denna grupp hade Seko Lok önskat att ett ytterligare schema skapats. MTR vill gå en annan väg och är inte villiga att skapa en sådan grupp utan vill istället lösa de situationer som uppstår genom individuell anpassning för de individer som har/får detta behov. Detta ställer krav på gruppcheferna att vara lyhörda för de situationer som uppstår och sedan ha kraft att ta diskussionen med planeringen när så behövs.

Berättigad kritik har inkommit gällande hur grupp 13 ser ut inför T19. Tiderna är i många fall för snäva och du behöver ha bra nära till både förskola/skola och jobb för att hinna med. Gruppen är ritad av arbetsgivaren och publicerad utan ändringar. Seko Lok hade önskat ett annat arbetssätt när anpassning för föräldrar ska göras – vi bör givetvis starta med att konstruera lämpliga turer som följer ramtider som vi tillsammans bedömt som rimliga, låt säga 8-16 till exempel. Sedan så går vi vidare och konstruerar en föräldragrupp med det antal platser som vi bedömer tillräckligt. Att det ska vara just 6 platser kan inte vara skrivet i sten – det är kommande års behov som sätter ramen för hur många platser som ska skapas.

När detta är gjort kan arbetet med att sätta ihop resterande grupper göras. Idag ritas turerna först – utan tanke på att passa för speciella behov – och när all tjänst är utritad startar arbetet med att lägga in jobben på grupperna. Därav finns det alltid en brist på passande turer för föräldragruppen.

Företaget skulle idag ha ett möte där GC, Områdeschef och Planeringsavdelning medverkade och där dessa frågor diskuterades. Hur mötet gått vet vi ännu inte.

Hur kan Seko Lok hjälpa?

Om föräldragruppen inte fungerar för det som den är tänkt så har vi problem på företaget. Vi kommer då att göra som företaget vill och efterfråga individuell anpassning av tjänsten för de som har behov. Anpassning kan tex innebära att vissa pass behöver bytas, att fridagar behöver flyttas och/eller att individen går ned i tid. Denna anpassning kan göras på samtliga grupper och alltså även för de som går på grupp 13.

Kontakta gärna klubben med era åsikter och synpunkter.

Kommentarer inaktiverade.