Uppdaterade semesterlistor

Medlemmar gjorde oss uppmärksamma på att semestervalslistorna såg konstiga ut i Södertälje. Det visade sig att personal som flyttade mellan stationeringsorterna sorterades in sist i semesterlistorna oavsett var de tidigare legat. Så här har vi aldrig hanterad det tidigare utan det har varit anställningsdatumet som styrt inplaceringen i listan. Det här är ingenting som finns reglerat i avtal – vi hade tidigare endast Stockholm C som stationeringsort och då låg alla lokförare i de fyra listor som fanns. När Södertälje kom till som stationeringsort efter att tidigare varit ett tjänsteställe så skapades motsvarande listor för de som fick stationering där.

Seko Lok har nu haft en förhandling med företaget och blivit överens om följande:

Vid byte av stationeringsort så ska den som flyttat sorteras in i sin nya lista efter anställningstid. Ingen garanti finns för att hamna i samma lista, det kan vara så att en lokförare som ligger i lista 101 istället hamnar i 102 eller 103 eller 104 därför att det är där som det finns plats. Men sist i listan ska man inte behöva hamna.

Detsamma gäller för en person som byter lista inom den egna stationeringsorten för att hamna i samma lista som sambo eller make/maka.

Planeringen har nu meddelat att listorna ska uppdateras efter det som vi är överens om samt att framtida inplacering ska ske efter dessa rutiner. Märker ni att ni hamnat på fel plats så kontakta er GC i första hand och begär korrigering.

Kommentarer inaktiverade.