MBL 12 mars

Idag hade vi övergripande information från företaget blandat med ett par MBL §11 som rörde chefstillsättningar. Gott och blandad info nedan:

 • Intern lokförarkurs startar 26 mars och ska pågå i 39 veckor (inkl 4 veckors semester). Beräknat klara i december/januari.  Utbildningen bedrivs i egen regi i egna lokaler med Protrain som inhyrd utbildare.

16 personer antagna. 6 personer från MTRS + 1 stationsvärd + tågvärdar.  Utbildningslön på drygt 20.000kr/mån (lägstalön i centralt kollektivavtal) kommer att betalas. Klausul på 2 års tjänstgöring finns där anställd som slutar inom de första åren blir återbetalningsskyldig för en del av kostnaden för kursen.

 • Info från säkerhetsavdelningen (Lars)

Info angående Hot, våld och ordningsproblem

Utfall: Ospa-a: 2 stycken i februari (tåg) 0 (växling) 9 (ospa B/C) Mål för helåret max 20 stycken (ospa-a)

Dörröppning på fel sida: 0 i februari (färre än 8 stycken som mål för helåret)

Dörröppning utanför plf: 1 i februari (färre än 35 stycken som mål för helåret)

Påkörning: Ingen under året hittills.

 • Planeringsavdelningen (Patrik)

Planeringsarbetet fortgår för fullt. Södertäljeavstängningen på gång.

Personalomsättning LF:

Företaget anställer LF löpande.

I november anställdes 5 stycken, i december 3st, i januari 3st, i februari 3st

Planeringen uppskattar idag att 2,5 LF slutar som lokförare per månad under helåret. Då ingår även de som går till andra befattningar typ POC eller YDL. Uppskattat behov T18 är 331 heltider. Oklart hur många vi är exakt idag – inga siffror med till dagens möte.

Trafik (Dag)

 • Punktlighet februari 86% (total) 27+28/2 drog ned resultatet (snöstorm gav cirka 22.000 förseningsminuter denna helg)
 • Utvecklingssamtal för LF igång (klart augusti)
 • APT pågår
 • MAU uppföljning genom fokusgrupper. VGR-uppföljning och åtgärder.
 • Förstärkning POC (deadline 23/3)
 • Rekrytering LF/TV pågår
 • Samverkan MTR/Trafikverket kring störningsinformation finns och arbete pågår
 • T19 arbetet pågår och ska vara inlämnat i april. Utvärdering T18 har gjorts – förslag till förändringar kommer att presenteras på MBL under våren.

MBL §11 Chefstillsättning Personalfördelning

Ersättningsrekrytering för Elisabeth Sunnerhage. Martin Cervall är tillförordnad chef idag och har varit delaktig i rekryteringen tillsammans med HR samt Linn Ivansson som är chef för Performance och Planning.

MTR har en föreslagen kandidat som uppfyller de villkor som företaget ställt för tjänsten.

Vi träffade föreslagen kandidat, fick chansen att ställa frågor till henne och hon fick presentera sig själv.

Seko Lok reserverade sig mot beslutet av följande skäl:

 • Vi har inte haft möjlighet att vara delaktiga i rekryteringsprocessen och har kommit in för sent. Denna tjänst är helt central och mycket viktig för Seko Loks medlemmar. Vi vill ha möjlighet att på ett tidigare stadium utvärdera och bedöma de kandidater som är tänkta för tjänsten. Viktigt att påpeka är att vi inte tycker att uttagen kandidat är olämplig på något sätt. Det är själva processen som inte lever upp våra krav. Något som vi påpekat för arbetsgivaren flertalet gånger tidigare. Arbetsgivaren är dock inte intresserade av att förändra sig vilket vi tycker är tråkigt.

MBL 11 Chefstillsättning Stationschef

 • Ej aktuellt med reservation från Seko Lok då denna tjänst. Ingen påverkan för våra medlemmar

Kommentarer inaktiverade.