Förlikning i AD

Det uppmärksammade ärendet där vår medlem vägrade att äta antabus och därför inte tilläts att fortsätta som lokförare på pendeln har fått sitt avslut i och med att parterna ingick förlikning i AD på fredagen. Förlikning söktes och ingicks efter önskemål från vår medlem. Viljan och engagemanget att fortsätta att driva processen fanns inte och lokföraren kände ingen lust eller önskan att åter arbeta för MTR i framtiden.

Seko Lok Pendeln hade gärna sett ett avgörande i AD, vi tror att Seko hade goda möjligheter att vinna tvisten. Samtidigt så respekterar vi givetvis medlemmens önskan om att sätta punkt för fallet här och nu.

Viktigt framöver blir nu att hitta former tillsammans med arbetsgivaren och företagshälsovården så att inte fler anställda hamnar i den svåra sits som denne medlem har gjort. Varken vi eller företaget har något intresse av att åter igen hamna i en tvist som inte kan lösas utan därför måste skickas upp till AD.

 

Kommentarer inaktiverade.