Information inför T18

Skyddsombuden har under en längre tid påtalat det olämpliga med en förskjutning av tjänstgöringstiden efter nattuppehållet på nattjänster, så kallade baktunga nätter. Forskning, vetenskap och beprövad erfarenhet visar tydligt att koncentrationsförmågan minskar på morgontimmarna.

Detta utreddes av järnvägens övervakande myndigheter i Trainprojektet, läs gärna själva på: https://www.it.uu.se/research/project/train/papers/TRAIN-slutrapport.pdf

Skyddsombuden har begärt och fått en riskanalys av MTR gällande detta men den är ännu inte slutförd. Vid mötena med MTR har vi dock mötts av oförståelse i frågan och hänvisning till att MTR följer gällande kollektivavtal samt att det finns rutiner och regelverk som skall hantera problemet.

Lokföraren ansvarar för tågets säkra framförande och inga förmildrande omständigheter gör att vi ska bryta mot gällande regelverk. Observera att vi skall kontakta arbetsledningen (POC) i god tid om vi skulle känna trötthet och inte är lämpliga att framföra tåget säkert.

När man tar sig ur tjänst pga trötthet så står man till arbetsgivarens förfogande för icke säkerhetstjänst till turens slut för andra göromål.

Skyddsombuden vill påminna om följande regler för personal i säkerhetstjänst:

TTJ:

Trafikbestämmelser för järnväg

Modul till TDOK 2015:0309

Modul 2

4.2 HÖGSTA SÄKERHET GÄLLER

Om det är oklart vilken av flera regler som gäller i ett visst fall ska den bestämmelse som bedöms ge högst säkerhet följas.

Från MTR:s eget regelverk;

TRI Kapitel 1

4. Krav på våra medarbetare

4.1 Allmänt

Om en situation skulle uppstå som gör att man känner att man inte kan utföra arbetsuppgiften på ett föreskrivet eller säkert sätt, har man själv ansvar för att avsluta arbetet och meddela sin Chef eller Operativ ledning.

 

Om du skulle råka ut för problem i och med detta skriv rapport och kontakta något skyddsombud.

SEKO Lok Pendeln

SEKO Pendelklubben

Skyddsombuden ST Spårtrafik

Kommentarer inaktiverade.