Nytt från MBL 6/11

Gruppaketet förhandlas torsdag 8/11. Gruppvalet är planerat till 10-19/11. Besked om inplacering blir 20/11. Semestervalet flyttas fram och ska lämnas in senast 26/11. För den som är på semester och utomlands under gruppval resp semesterval rekommenderar vi att man kontaktar sin gruppchef för att reda ut hur man ska hantera situationen. Det går att komma in på länken till gruppvalet på plattan, bara det finns trådlöst nätverk, t ex på hotellet där man bor.

MTR har anställt 10 nya lokförare. Några av dem kommer utifrån Stockholm och får anställning i den nya formen 8/6 eller 7/7. MTRP har besökt YH i Mjölby tillsammans med MTRX för att göra reklam för företagen och på så sätt få nyutbildade att söka arbete hos oss.

Seko Lok tar upp en diskussion kring otrivseln på Pendeln och varför så många av förarna slutar. Vi har många synpunkter och förklarar hur personalen mår och hur tonläget är i största allmänhet i fikarummet.  MTR säger sig vilja alla väl och har målsättningen att alla ska trivas. Vi säger att de måste lyssna på personalen och att det inte räcker med att utöka antalet medarbetarsamtal och anordna konstiga aktiviteter som Vår gemensamma resa. Personalen känner sig förbisedda och nedtryckta men det förstår man inte.  Det är tydligt att MTR har en helt annan personalkultur och annat tänk än vi är vana vid. De förstår inte varför vi delar upp oss i ”vi och dem” när de själva anser att vi alla är ”vi”. Vi förklarar att den syn de har på sin personal skrämmer bort duktiga och erfarna förare, sådana som arbetat länge inom företaget, även de av oss som varit kvar sedan SJ-tiden. Dvs gamla trotjänare. Många som tänkt att jobba till 65 har nu funderingar på att gå i pension i förtid. Vi säger att det måste finnas en anledning till att duktiga och erfarna förare slutar och istället väljer att arbeta för en arbetsgivare där de får en sämre lön. MTR förstår inte detta utan säger att dessa personer nog vill utvecklas och prova något annat. Vi påpekar det dåliga i att göra turer som är ”baktunga” och genom att göra nätterna fullständigt knäckande (T18). MTR svarar att de gör som avtalet är skrivet.

Pendelklubben tar upp frågan kring varför så mycket viktig info läggs in i veckobreven, info som istället borde komma ut i DI-form, t ex instruktioner om PFA-dörrar eller fordon. Det är ingen ordning på något. Vi vet inte längre var vi hittar viktig info när den inte är inlagd på ordertavlan. Detta är något Pendelklubben frågat efter tidigare. MTR har då sagt att de tar med sig frågan, men ingenting händer. Dessutom är info som skickas ut från gruppcheferna olika beroende på deras olika sätt att rangordna viktig info, vilket vi också påpekar. Viktig info ska vara likadan till alla. Vi vill ha informationen i veckobreven uppdelad i instruktioner som ska vara lika för alla, och info som kan vara generell beroende på den gruppchef som skriver den. Plus att vi vill ha in direktiv som MTR vill att vi ska följa på ordertavlan.

Vi får se övertidsuttaget de senaste veckorna: V 39 hade man ett högt uttag på 249 timmar. I genomsnitt innebär det gnet för 30 personer, dvs 4 per dag. Inte bra! I övrigt ligger snittet på 130 timmar vecka 40 till 44. Vi vet alla att POC har problem just nu. Deras övertid vecka 39 låg på 80 timmar. Resterande veckor i perioden (40-44) ligger snittet på 40 timmar. Då ska vi tänka på att de är ett fåtal individer jämför med lokförarna…

Vi har en diskussion kring de långa natturer som planeras för T18. Skyddsombuden har haft ett risk-och konsekvensmöte med MTR i frågan och ska framöver ha ett nytt möte med vår planeringsavd för att diskutera parametrarna för att göra turer. Skyddet är vårt enda hopp nu för att få till en ändring. Så länge MTR följer vårt kollektivavtal kan vi från fackligt håll inte göra mycket. Det är stor risk att antalet sjukskrivningar ökar under T18 till följd av baktunga nätter som slutar 07.30.

Punktligheten i oktober hamnade på 90.6%, MTR körde under perioden 570 korta tåg som egentligen skulle vara långa, jämfört med mars då antalet var 45.

På POC har man fått 3 nya medarbetare som är under utbildning. Kommer de att stanna kvar när de är klara? Lönen blir inte särskilt mycket högre än den lön de hade som förare. Något att beakta är den arbetsbelastning och det ansvar de får i att planera och sköta trafiken och personalen. Det är betydligt lugnare att som förare endast ha hand om sitt eget tåg. För nästan samma lön. Dessutom kan förarna sälja semestern, arbeta krysshelger. Vi får även tidsförskjutningstillägg. Dessa bitar har nu tagits ifrån POC eftersom de inte haft ett eget arbetstidsavtal sedan tidigare. De har enligt praxis gått på förarnas avtal eftersom de som sitter på POC är förare i grunden.

Vi tar upp hanteringen kring klädskåpen och den inventering som pågår eftersom upplägget inte är förhandlat med facket. Vi ifrågasätter att all personal inte ska ha tillgång till skåp längre, något vi har rätt till enligt vårt kollektivavtal. Vi föreslår att MTR skaffar halvskåp till de som kan tänka sig att ha det, för att få plats med fler skåp. Dessutom skall, vid händelse av att ett skåp måste brytas upp, någon från skyddet vara med och övervaka det hela. MTR tar till sig frågan och återkommer.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.