MBL 23 Okt

Bonus

För tillfället får företaget den bonus man planerat med.

Företaget berättar att man delar bonusen med både Reneriet och Euromait.

Träfiksäkerhetschefen berättar att efter 1,5 månads uppehåll så har nu ytterligare en Ospa A skett och denna gång i Citybanan. En disskussion uppstod angående avsaknad på växlingsdvärgar vid växling och ovanan att växla på signal och de risker det medför.

Pendelklubben ber trafiksäkerhetschefen (och senare även Trafikchefen) om bättre säkerhetsrutiner. Exempelvis vid brand i citybanan. Kanske man borde sätta upp en saftblandare som visar för tåg i tunneln att det är brandlarm på stationen så att man inte riskerar att stanna och öppna dörrarna vid en brand.

Vidare pratar Pendelklubben om avsaknad av instruktioner angående PFA-dörrarna. Dessa instruktioner och alla viktiga instruktioner ska ligga på ordertavlan. Instruktioner ska inte ges i olika medier som exempelvis trafikbreven.

Astrid frågar om det dåliga mobilnätet i tunnelbannan. Och Lars svarar att det är på gång.

Pendelklubben frågar om man inte kan ändra rutinen på svar på rapporter. Gruppcheferna kan inte alltid svara. Och vore det inte bättre om frågorna kommer till rätt instans på en gång istället. Företaget anser att GC kan skicka vidare frågor som de inte klarar att besvara.

Man visar en planering inför T18

Flera avstängningar är planerade för T18. Bland annat nynäsbanan stängs av och det är tänkt att vi ska vända tåg i Tungelsta. Företaget säger att inga pauser är inplanerade i Tungelsta så bristen på toalett där ska inte vara ett bekymmer.

Förhandlingar inför T18 hålls för förare onsdag den 25/10 och för tågvärdar torsdag den 26/10.

Semestervalet är idag satt att vara inne den 18 Nov. Man säger att man kan tänka sig att flytta fram datumet om gruppvalet inte hinner bli färdigt innan dess. På frågan om man kan tänka sig att flytta fram datumet redan idag så vill man vänta med att ändra datumet.

Vi tog upp frågan om pauser på sci. Att en pauslokal saknas. Vart är det tänkt att vi ska sitta under pausen? Samt toaletten. När kommer den bli bättre?

Företaget säger att gångtider behöver inte ritas in vid paus. Däremot ser man till att det är 25 minuter mellan arbetsmomenten. Därmed ska man hinna gå iväg till toaletten även om den ligger på längre avstånd från tåget.

Trafik

Dag berättar att vi har haft ett snitt på 90,2% på tåg i tid under senaste perioden.

Vidare säger han att utvecklingssamal pågår för åkande.

Dag berättar att det planeras en trafikökning till T18 på 20%.

Till detta behöver anställas fler förare.

Enligt företaget så saknas 10 förare idag för att klara ökningen under T18. Detta om man fortsätter ha inlånad personal.

Frågan om företaget frågar de som slutar varför de slutar kom upp. Företaget säger att det är normala skäl. Och att det inte varit onormalt många. Bara någon extra i månaden. Och att dessa gör det för att dom vill prova på andra yrken. Och att det inte har med företaget att göra.

Gruppchef Fredrik presenterar de planerade alkohol och drogkontrollerna.

Vi har vissa invändningar som företaget ska beakta. Man vet inte idag vilka lokaler testerna ska utföras i. Man säger att man skyndsamt letar.

Gruppchef Christian presenterar nya planer för fler handledare.

Det kommer behövas fler handledare. Eller körlärare som man nu döper om dessa till. 60st är tänkt att behövas. Dessa ska utbildas varje år och man ska ha rollen ett år i taget.

Frågan om inviduella återkoppling förhandlades.

Frågan slutade i oenighet.

På Station

Berättar man att arbetsgivarna har gått skyddsronder (utan skyddsombuden) på vhe-linjen, sst, sci och sod.

Kommentarer inaktiverade.